ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Подпорите и орнаментите са елементи по фасадата с декоративен характер, които имат за цел да подчертаят архитектурния стил на сградата. 

 

 
Бижутери в строителството