Течни и обмазни хидроизолации

Универсални хидроизолационни материали с много добра адхезия към разнообразни повърхности и широкоспектърно приложение за хидроизолиране и защита на множество видове строителни конструкции.


  • Хидроизолационни шламове

    Хидроизолационни шламове на циментова основа, които образуват непрекъснато покритие с нулево водопоглъщане.

  • Течни хидроизолации

    Хидроизолационни материали за хидроизолиране на площи със сложна геометрия и неравна или напукана повърхност, както и на повърхности с нарушена цялост.

  • Аксесоари за течни и обмазни хидроизолации

    Аксесоари за еластично и водоплътно запечатване на съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги.

 
Бижутери в строителството