Хидроизолационна лента за еластично и водоплътно запечатване на съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги.


 

Свойства

- 100% водонепропускливост

- висока еластичност и гъвкавост

- устойчива на пробиване, скъсване и стареене

- висока топлоустойчивост до +60°C

Описание

За запечатване на:

- ъглови и разширителни фуги

- съединителни и конструктивни фуги

- други активни фуги  

 

За използване при:

- хидроизолиране на мокри помещения

- хидроизолиране на тераси, балкони, плоски
  покриви

- хидроизолиране под замазки и керамични
  покрития

ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE е еластична хидроизолационна лента от плетен полиестер с покритие от термопластичен еластомер. Предназначена е за еластично и водоплътно запечатване под керамични облицовки на съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги.

Устойчива е на пробиване, скъсване и стареене. Запазва своята еластичността при температури до +60°C. Прилага се върху стени, подове, балкони, тераси, покриви и други, както на открито, така и на закрито.

Компонент от еластичната системата за хидроизолиране HYDRO and SPLIT PROTECTION².

 

Класификация

в съответствие с EN 1928

 

Разход

1м за за фуга с дължина 1 м

 

Опаковка

Ролка 10 и 50 м.

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

  ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE хидроизолационна лента се полага върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, прах и др.). Повърхността трябва да е чиста, стабилна и без пукнатини. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Основата може да е леко влажна, без видим воден филм. Тя не трябва да е просмукана с вода или да е постоянно мокра, тъй като нанасяното покритие не може да изсъхне.

  Неравни зидарии се изравняват с мазилка на циментова основа. Нездравите фуги се издълбават на дълбочина 2 см и се запълват с ТЕРАФЛЕКС® СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО. С него се запълват и всички останали кухини и неравности. Острите ръбове се отчупват и заоблят. Външните ъгли и ръбове се обработват при приблизително скосяване от 3 см, а във всички вътрешни ъгли се монтира холкер с минимален радиус от 4 см.

Начин на работа

  В местата с деформационни фуги, „активни” пукнатини или ъгли, между слоевете, върху влажната (но не мокра) основа с четка (баданарка) се нанася ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K еластичен хидроизолационен шлам или ХИДРОСТОП® циментова хидроизолация с дебелина около 1,0÷1,5 мм.

  След като се втвърди се извършва нанасянето на първият хидроизолационнен слой по цялата площ на изолираната повърхност. В него се извършва вграждането на ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE хидроизолационна лента.

  Лентата се полага в още прясното покритие, след което и тя се покрива с хидроизолационна смес. Нанесеният слой трябва да бъде защитен от дъжд, от прекалено бързо съхнене, от пряко слънчево греене и от замръзване поне 48 часа след нанасянето му.

  След като положеният слой се втвърди, но все още е влажен, се нанася втори слой по цялата хидроизолирана повърхност – напречно на предходния. При нормални условия, слоевете се нанасят през интервал от 3-4 часа (но не по- дълъг от 10 часа). В области, застрашени от напукване, във вторият слой се вгражда армираща мрежа! Хидроизолирането около тръби и сифони се извършва с помощта на хидроизолационен маншон.

  Времето за съхнене зависи от абсорбиращата способност на основата, дебелината на слоя и условията на околната среда. При нормални климатични условия, хидроизолационното покритие изсъхва за около 48 часа, като след 72 часа може да се стъпва върху него. Повърхността трябва да е изсъхнала напълно преди започването на последващи строителни дейности върху нея. Дори след пълно втвърдяване, не трябва да се подлага на преки и интензивни механични натоварвания.

Внимание!

Хидроизолирането се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 80%.

Да не се нанася през студени и влажни дни, както и по време на дъжд!

Да не се нанася върху замръзнали повърхности!

 

 
Бижутери в строителството