Хидроизолационни шламове на циментова основа, които образуват непрекъснато покритие с нулево водопоглъщане.


  • ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K еластичен хидроизолационен шлам

    Двукомпонентен разтвор на циментова основа, образуващ здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

  • ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K WHITE бял еластичен хидроизолационен шлам

    Двукомпонентен бял разтвор на циментова основа, образуващ здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

  • ХИДРОСТОП® циментова хидроизолация

    Хидроизолационно покритие на циментова основа за трайно изолиране срещу проникване на влага в недеформируеми минерални основи.

 
Бижутери в строителството