Хидроизолационно покритие на циментова основа за трайно изолиране срещу проникване на влага в недеформируеми минерални основи.


 

Свойства

- отлично водоотблъскване

- свързва се здраво с основата

- устойчив на замръзване и стареене

- лесен за нанасяне

 

 

Описание

За нанасяне върху:

- бетонови и циментови основи

- гладки зидарии от тухли, газобетон и
  циментови блокчета

- други недеформируеми минерални основи

 

За използване при:

- хидроизолиране на недеформируеми
  повърхности

- хидроизолиране на ненатоварени участъци

- хидроизолиране под замазки и керамични
  покрития

ХИДРОСТОП® е хидроизолационен разтвор на циментова основа за защита от проникване на влага в недеформируеми минерални основи (бетон, циментови замазки, зидарии от тухли, газобетон и циментови блокчета с гладка повърхност и запълнени фуги и др.).

Може да бъде нанасян еднакво лесно както върху хоризонтални, така и върху вертикални повърхности. Образува безшевно водоустойчиво покритие, което след изсъхване се свързва здраво с основата. Хидроизолационния слой задължително трябва да бъде защитен със замазка, керамична облицовка или друг вид финишно покритие.

ХИДРОСТОП® е подходящ за хидроизолиране от вътрешната страна на сутерени, приземни и подземни помещения, асансьорни шахти, както и на плитки монолитни резервоари за непитейна вода (до 4 м). Устойчив е на стареене и запазва добрите си хидроизолационни качества по време на целият експлоатационен период на съоръжението.

Не се препоръчва за хидроизолиране на елементи подложени на отрицателно водно налягане, голямо механично натоварване, големи температурни амплитуди или чести смени на атмосферните условия!

Компонент от еластичната системата за хидроизолиране HYDRO and SPLIT PROTECTION².

 

Класификация

в съответствие с EN 14891 (CMO2P)

 

Опаковка

Хартиени торби от 10 и 25 кг.

 

калкулатор на разхода

С помощта на този калкулатор можете бързо и лесно да изчислите необходимото Ви количество от продукта, без да е нужно да знаете неговите подробни спецификации. Моля стартирайте калкулатора от изображението в дясно или  >>кликнете тук<<

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

  ХИДРОСТОП®  ЕДНОКОМПОНЕНТНА ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ се използва върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, прах и др.). Повърхността трябва да е чиста, стабилна и без пукнатини. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Основата може да е леко влажна, без видим воден филм. Тя не трябва да е просмукана с вода или да е постоянно мокра, тъй като нанасяното покритие не може да изсъхне.

  Неравни зидарии се изравняват с мазилка на циментова основа. Нездравите фуги се издълбават на дълбочина 2 см и се запълват с ТЕРАФЛЕКС® СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО. С него се запълват и всички останали кухини и неравности. Острите ръбове се отчупват и заоблят. Външните ъгли и ръбове се обработват при приблизително скосяване от 3 см, а във всички вътрешни ъгли се монтира холкер с минимален радиус от 4 см.

Приготвяне на сместа

В чист неръждаем съд се наливат около 8,25 л чиста вода и към нея, при непрекъснато бъркане с нискооборотна  бъркалка  се  добавя  сухата  смес  (25кг).  Разбъркването  продължава  на  ниски обороти до получаване на хомогенна маса. Сместа се оставя да „узрее” около 5 минути и отново се разбърква за кратко. Така приготвената смес запазва свойствата си около 2 часа при температура 20-25°С.

Не се допуска добавянето на цимент, пясък и др. материали към хидроизолационната смес, тъй като това води до екстремно влошаване на нейните качества!

Начин на работа

  ХИДРОСТОП® ЕДНОКОМПОНЕНТНА ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ се нанася с метален шпаклар върху влажната (но не мокра) основа на най-малко два слоя. Всеки от слоевете трябва да бъде с дебелина 1-1,5 мм. Нанесеният слой трябва да бъде защитен от дъжд, от прекалено бързо съхнене, от пряко слънчево греене и от замръзване поне 48 часа след нанасянето му. След като положеният слой се втвърди, но все още е влажен, се нанася следващия, напречно на предходния. При нормални условия, слоевете се нанасят през интервал от 3-4 часа (но не по-дълъг от 10 часа).

  В области, застрашени от напукване, във вторият слой се вгражда армираща мрежа! В местата с деформационни фуги, „активни” пукнатини или ъгли, между слоевете ХИДРОСТОП®  се вгражда хидроизолационна лента. Хидроизолирането около тръби и сифони се извършва с помощта на хидроизолационен маншон.

  Времето за съхнене зависи от абсорбиращата способност на основата, дебелината на слоя и условията на околната среда. При нормални климатични условия, хидроизолационното покритие изсъхва за около 48 часа, като след 72 часа може да се стъпва върху него. Повърхността трябва да е изсъхнала напълно преди започването на последващи строителни дейности върху нея. Дори след пълно втвърдяване, не трябва да се подлага на преки и интензивни механични натоварвания.
След приключване на работа, инструментите могат да бъдат почистени с вода. След изсъхване образуваното покритие от ХИДРОСТОП® може да бъде премахнато механично.

Внимание!

Хидроизолирането се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 80%.

Да не се нанася през студени и влажни дни, както и по време на дъжд!

Да не се нанася върху замръзнали повърхности!

Да не се нанася под пряко слънчево греене!

Нанесеното покритие трябва да се защити срещу прекалено бързо съхнене, замръзване и дъждовни въздействия в продължение най-малко на 3 дни!

Излагане на интензивно водно натоварване се допуска след не по-малко от 4 дни!

Керамични покрития могат да се полагат 3 дни след нанасянето, а мазилки и други покрития – след 5 дни!

 
Бижутери в строителството