Ъглови хидроизолационни елементи за еластично и водоплътно запечатване на ъгловите участъци на съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги.


 

Свойства

- 100% водонепропускливост

- висока еластичност

- устойчиви на пробиване, скъсване и стареене

- висока топлоустойчивост от -30°C до +90°C

Описание

За запечатване на:

- ъглови и разширителни фуги

- съединителни и конструктивни фуги

- други активни фуги  

 

За използване при:

- хидроизолиране на мокри помещения

- хидроизолиране на тераси, балкони, плоски
  покриви

- хидроизолиране под замазки и керамични
  покрития

ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER са ъглови хидроизолационни елементи от плетен полиестер с покритие от термопластичен еластомер. Предназначени са за еластично и водоплътно запечатване на съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги в техните вътрешни и външни ъглови участъци.

Устойчиви са на пробиване, скъсване и стареене. Запазват своята еластичността при много ниски и много високи температури (-30°C до +90°C). Прилагат се в комбинация с хидроизолационна лента върху стени, подове, балкони, тераси, покриви и други, както на открито, така и на закрито.

Компонент от еластичната системата за хидроизолиране HYDRO and SPLIT PROTECTION².

 

Класификация

в съответствие с EN 1928

 

Разход

1 бр за 1 ъгъл.

 

Опаковка

Кутия 250 бр.

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER ъглов елемент за хидроизолационна лента се използва върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, прах и др.). Повърхността трябва да е чиста, стабилна и без пукнатини. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Стари керамични покрития трябва да бъдат проверени дали са добре свързани с основата.

Съществуващи неравности и кухини трябва да бъдат запълнени и изравнени с хастарна варо-циментова мазилка ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX най-малко три дена преди нанасяне на хидроизолационното покритие. Острите ръбове се отчупват и заоблят. Външните ъгли и ръбове се обработват при приблизително скосяване от 2-3 см, а във всички вътрешни ъгли се препоръчва изработката на холкер с минимален радиус от 2-3 см.

Начин на работа

  В местата с ъглови, свързващи и деформационни фуги, „активни” пукнатини или ъгли, между слоевете, върху влажната (но не мокра) основа с четка (баданарка) се нанася хидроиз- олационната смес с дебелина около 1,0÷1,5 мм. ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER ъглов елемент за хидроизолационна лента се вгражда във все още прясно положения първи хидроизолационен слой и се покрива изцяло с хидроизолационната смес.

  След като положеният слой се втвърди, се нанася втори слой по цялата хидроизолирана повърхност – напречно на предходния. При нормални условия, слоевете се нанасят през интервал от 3-4 часа (но не по-дълъг от 10 часа).

  Вграждането на тръбопроводи и на подови сифони в системата се извършва посредством различните видове хидроизолационни маншети от серията ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR.
Нанесеният хидроизолационен слой трябва да бъде защитен от дъжд, от прекалено бързо съхнене, от пряко слънчево греене и от замръзване поне 48 часа след нанасянето му.

  В области, застрашени от напукване, във вторият слой се вгражда устойчивата на алкални въздействия високоякостна стъклофибърна армираща мрежа ТЕРАФЛЕКС® AR-GFM. За увеличаване на устойчивостта на напукване на цялата система, алтернативно може да бъде използвана армираща мрежа от полиестерна вата!

  Повърхността трябва да е изсъхнала напълно преди започването на последващи строителни дейности върху нея. Дори след пълно втвърдяване, не трябва да се подлага на преки и интензивни механични натоварвания.

Внимание!

Хидроизолирането се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда
от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 80%.

Да не се нанася върху мокри, замръзнали и заскрежени повърхности!

Нанасянето да не се извършва върху влажни и просмукани с вода основи, както и при
просмукваща се през основата влага! Допустимата повърхностна влага трябва да бъде по-
малка от 2%!

Да не се нанася под пряко слънчево греене!

Нанесеното покритие трябва да се защити срещу прекалено бързо съхнене, както и от
замръзване в продължение най-малко на 3 дни!

Излагане на интензивно водно натоварване се допуска след не по-малко от 3 дни!

Керамични покрития могат да се полагат 3 дни след нанасянето, а мазилки и други покрития
– след 5 дни!

 

 
Бижутери в строителството