ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Декоративен корнизен профил украсяващ стената на помещението. Обичайно се монтира в горната част на стената, като елемент, разделящ стената от тавана.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бижутери в строителството