Предназначение

Корнизният профил представлява декоративен елемент от фасадата на сградата. В зависимост от мястото му той може да бъде венчаващ корниз, цокълен корниз, междуетажен корниз, надпрозоречен и подпрозоречен корниз, над подиуми, пиедестали и др. Обичайно се монтират под стряхата, като преход от фасадата към покрива (венчаващ или главен корниз). Големината и профилирането на корниза са в строго определена т.нар. модулна зависимост.

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Бижутери в строителството