Какво е термо мост и как да се справим с него?

Какво е термо мост?

Термо мостът, още познат като „студен мост“, представлява поредиц