Термокалкулатор

Безплатна програма за нашите клиенти, с която лесно и безпроблемно можете да запомните Вашият строителен проект и да изчислите неговите строително-физически параметри.


 


Ефективността на една топлоизолационна система зависи от много променливи – структурата на сградата, балансът между топлина, ниво влага и дебелина на топлоизолационният слой, неговият вид, климатични ососбености на региона в който се намира сградата и много други. Поради тази причина, при избора на топлоизолационна система се препоръчва използването на компютърни програми за изчисление и симулиране на нейните характеристики.

За да посрещнем тези нужди на потребителите не предлагаме на всички наши клиенти една нова безплатна програма, с която бързо и лесно могат да се запомнят различни строителни конструкции и да се извършва изчисляването на техните характеристики от гледна точка на строителната физика.

 

Какво е новото:

   към калкулатора


 

 
Бижутери в строителството