Готов за употреба, предварително оформен армиращ ъгъл, за сигурно и прецизно оформяне на вътрешни ъгли и диагонално армиране около прозорци, врати, щурцове и др.Свойства

- за диагонално армиране на ъглови отвори в стената:
  ъгли на прозорци, врати, щурцове и др.

- поема оптимално силовите напрежения възникващи
  в тези области

- предотвратява напукването на топлоизолационната
  система

- гарантира професионално изпълнение на
  армирането на топлоизолационната система

- устойчив на алкалните въздействия от циментовите
  разтвори

- не позволява премествания и приплъзвания

- бърз и лесен монтаж в ъглите на отворите 

Предназначение

Предварително оформен и щанцован от алкалоустойчива стъклотестилна мрежа, готов за употреба ъгъл за диагонално армиране около ъгли на прозорци, врати и щурцове. Поема напреженията и предотвратява напукването на системата около отворите в нея. Едновременно с диагоналното армиране, в една работна операция, се извършва и сигурното и прецизно оформяне на вътрешните ъгли, предпазвайки ги от механични повреди. Препоръчва се за саниране на пукнатини в тези области.

Изработен е от стъклотекстилна мрежа, обработена с алкалоустойчив и предотвратяващ приплъзването импрегнатор и гарантира лесно и сигурно зашпакловане в армиращият слой на топлоизолационната система.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.

 

Разход

1 бр/ъгъл

  

Опаковка

Армиращ ъгъл 350х300х200 мм

Кутия 25 бр.

 

Работа с продукта

Указания за работа

  Основата трябва да чиста и суха, без замръзвания и омазнявания. Върху залепените топлоизолационни плочи по ъглите и ръбовете на сградата и обръщанията на вратите и прозорците с гребеновидна шпакла се нанася равномерен слой армираща. Армиращият ъгъл се полага с леко притискане в пресният разтвор, като се внимава да остане в неговата среда, след което се зашпаклова. Диагоналното армиране се полага преди общата площна армировка. Тя трябва да се извърши така, че полаганата армираща мрежата да припокрие армиращият ъгъл.

файлове за сваляне

 
Бижутери в строителството