ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА, С ПОДВИЖНИ РАМЕНА

Устойчив на алкалност PVC ъглов профил с мрежа на ролка с подвижни рамена за армиране и прецизно оформяне на вътрешни и външни ръбове и кантове с ъгъл различен от 90°.


 

  Свойства

- армира и предпазва от нараняване ръбовете и
  кантовете на сградата

- предотвратява образуването на пукнатини

- оформя прецизно правите ъгли и кантовете на конструкцията 

 - устойчив на алкалните въздействия от циментовите   разтвори

 - армиращата мрежа е здраво свързана с профила посредством ултразвук

 - не съдържа пластификатори

 - лек монтаж и сигурност при работа

 

Предназначение

Ръбоохранителен и армиращ профил от PVC с интегрирана в него алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа на ролка. Предпазва ръбовете и кантовете на сградата от механични повреди и ги оформя прецизно.

Подвижните рамена на профила позволяват армирането на външни и вътрешни ръбове с ъгъл под и над 90°. Навитият на ролка профила е с дължината 25 метра, което премахва опасността от грешка при снаждането на класическите ъглови профили.

Двустранно запоената стъклотекстилна мрежа е обработена с алкалоустойчив и предотвратяващ приплъзването импрегнатор и гарантира лесно и сигурно зашпакловане в армиращият слой на топлоизолационната система. Предотвратява образуването на пукнатини по ъглите и ръбовете на конструкцията.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.

 

Разход

1 м/м

  

Опаковка

Навит на ролка профил с дължина 25 м.

 

Работа с продукта

Указания за работа

Основата трябва да чиста и суха, без замръзвания и омазнявания. Профилът се разкроява и скъсява с ножица на  нужната дължина. При обръщания на врати и прозорци, мрежата на едното рамо се изрязва на ширина, съответстваща на ширината на обръщането.

Върху залепените топлоизолационни плочи по ъглите и ръбовете на сградата и обръщанията на вратите и прозорците с гребеновидна шпакла се нанася равномерен слой армираща шпакловка с ширина, отговаряща на ширината на интегрираната в профила мрежа. Профилът се полага с леко притискане в пресният разтвор, като се внимава да остане в неговата среда, след което се зашпаклова.

Профилите трябва да се монтират така, че да се застъпват 10 см. За тази цел от единият край на профила,  от  PVC  ъгъла  се  изрязват  около  10  см.Оставащата свободна мрежа се оставя да припокрие следващият профил.

Ъгловият профил се полага преди общото площно армиране. То трябва да се извърши така, че полаганата армираща мрежата да застъпи мрежата на положеният вече ъглов профил до ръба на PVC ъгъла, без да преминава върху него.

 

 
Бижутери в строителството