Устойчив на алкалност PVC ъглов профил с мрежа, за армиране и прецизно оформяне на ръбове и кантове по сводове с различен диаметър при тяхното топлоизолиране.


 

  Свойства

- армира и предпазва от нараняване ръбовете и
  кантовете по сводове

- подходящ за сводове с различен диаметър

- предотвратява образуването на пукнатини

- оформя прецизно свод с идеален кант

 - устойчив на алкалните въздействия от циментовите разтвори 

 - не съдържа пластификатори

 - армиращата мрежа е здраво свързана с профила посредством ултразвук

 - лек монтаж и сигурност при работа

 

Предназначение

Ръбоохранителен и армиращ профил от PVC с интегрирана в него алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа. Предпазва от механични повреди ръбовете и кантовете по сводове с различен диаметър и ги оформя прецизно. Оформя прецизно свод с идеален кант.

Двустранно запоената стъклотекстилна мрежа е обработена с алкалоустойчив и предотвратяващ приплъзването импрегнатор и гарантира лесно и сигурно зашпакловане в армиращият слой на топлоизолационната система. Предотвратява образуването на пукнатини по ръба на сводовете.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.

 

Разход

1 м/м

  

Опаковка

Профил с дължина 2500 мм.

Връзка 25 бр.

 

Работа с продукта

Указания за работа

Основата трябва да e чиста и суха, без замръзвания и омазнявания. Профилът се разкроява и скъсява с ножица на нужната дължина. При обръщания на врати и прозорци, мрежата на едното рамо се изрязва на ширина, съответстваща на ширината на обръщането. За оформяне на свода, в едното от рамената на профила има изрязани шлицове. В зависимост от нуждата мрежата на профила се изрязва по шлицовете и се напасва на радиуса на свода.

Върху залепените топлоизолационни плочи по ъглите и ръбовете на сградата и обръщанията на вратите и прозорците с гребеновидна шпакла се нанася равномерен слой армираща шпакловка с ширина, отговаряща на ширината на интегрираната в профила мрежа. Профилът се полага  с  леко  притискане в пресният разтвор, като се внимава да остане в неговата среда, след което се зашпаклова.

Профилите трябва да се монтират така, че да се застъпват 10 см. За тази цел от единият край на профила, от PVC ъгъла се изрязват около 10 см. Оставащата свободна мрежа се оставя да припокрие следващият профил.

Ъгловият профил се полага преди общото площно армиране. То трябва да се извърши така, че полаганата армираща мрежата да застъпи мрежата на положеният вече ъглов профил до ръба на PVC ъгъла, без да преминава върху него.

 

 
Бижутери в строителството