Устойчив на алкалност алуминиев ъглов профил с мрежа за армиране и прецизно оформяне на външни ръбове и кантове по сградата в процеса на нейното топлоизолиране.


 

  Свойства 

- армира и предпазва от нараняване ръбовете и
  кантовете на сградата

- предотвратява образуването на пукнатини

- оформя прецизно правите ъгли и кантовете на
  конструкцията

 - не съдържа пластификатори

 - устойчив на алкалните въздействия от циментовите разтвори 

 - армиращата мрежа е здраво свързана с профила

 - лек монтаж и сигурност при работа

   

Предназначение

Ръбоохранителен и армиращ профил от алуминий с интегрирана в него алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа. Предпазва ръбовете и кантовете на сградата от механични повреди и ги оформя прецизно.

Двустранно запоената стъклотекстилна мрежа е обработена с алкалоустойчив и предотвратяващ приплъзването импрегнатор и гарантира лесно и сигурно зашпакловане в армиращият слой на топлоизолационната система. Предотвратява образуването на пукнатини по ъглите и ръбовете на конструкцията.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.

 

Разход

1 м/м

  

Опаковка

Дължина на профила: 2500 мм

Връзка: 25 бр

 

Работа с продукта

Указания за работа

Основата трябва да e чиста и суха, без замръзвания и омазнявания. Профилът се разкроява и скъсява с ножица на нужната дължина. При обръщания на врати и прозорци, мрежата на едното рамо се изрязва на ширина, съответстваща на ширината на обръщането.

Върху залепените топлоизолационни плочи по ъглите и ръбовете на сградата и обръщанията на вратите и прозорците с гребеновидна шпакла се нанася равномерен слой армираща шпакловка с ширина, отговаряща на ширината на интегрираната в профила мрежа. Профилът се полага с леко притискане в пресният разтвор, като се внимава да остане в неговата среда, след което се зашпаклова.

Профилите трябва да се монтират така, че да се застъпват 10 см. За тази цел от единият край на профила, от алуминиевият профил се изрязват около 10 см. Оставащата свободна мрежа се оставя да припокрие следващият профил.

Ъгловият профил се полага преди общото площно армиране. То трябва да се извърши така, че полаганата армираща мрежата да застъпи мрежата на положеният вече ъглов профил до ръба на алуминиевото рамо, без да преминава върху него.

 

 
Бижутери в строителството