Завършващ профил от алуминий с водооткапваща функция, гарантиращ прецизно оформяне на ъглите на цокъла без риск от напукване и сигурен монтаж на топлоизолационните плочи.


 
Свойства 

предпазва долният хоризонтален ръб на
  топлоизолационната система от механични повреди

подвежда правилно топлоизолационните плочи и
  хоризонтира тяхното редене

оформя прецизно правият ъгъл в областта на
  цокъла

- предотвратява напукването в областта на цокъла

- отвежда целево дъждовната вода от системата


- намалява водното натоварване на цокъла и го
предпазва от замърсявания

 - устойчив на алкалните въздействия от циментовите разтвори

 - лек монтаж и сигурност при работа

  

Предназначение

Алуминиев ъглов профил с водооткапваща функция, предназначен за оформяне на ъглите на долният хоризонтален край на топлоизолационната система в областта на цокъла, при фасади на които той не може да бъде топлоизолиран или където топлоизолацията в тази област е с дебелина по-малка от тази на фасадата.

Предпазва образувалият се ръб на фасадата на сградата от механични повреди и го оформя прецизно. Отвежда целенасочено стичащите се по фасадата водни капки и не им позволява да преминат от вертикалната в хоризонталната повърхност.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.

 

Разход

1 бр/ъгъл

  

Опаковка

Връзка 10 бр.

Дебелина / Дължина на профила: 0,8 мм / 2000 мм
Ширина на профила: 40 мм; 50 мм; 60 мм; 80 мм; 100 мм; 120 мм; 140 мм; 160 мм; 180 мм; 200 мм

 

Работа с продукта

Указания за работа

Профила се нивелира и на всеки 30 см се анкерира към стената с помощта на монтажни дюбели (1).

На края на всеки ъглов профил се нанизва свързващият елемент (2), в който се вкарва началото на следващият цокълен профил. Той предотвратява разместването на профилите един спрямо друг и поема техните термични разширения. При профили с дебелина по-голяма от 80 мм се използват съответно по два свързващи елемента.

При неравности на стената зад профила се монтират дистанционни подложки (3), така че шината да не може да бъде изкривена.

След приключване на монтажа се полагат топлоизолационните плочи, като се внимава техните срещания да не съвпадат със срещанията на цокълните профили.

 

 

файлове за сваляне

 
Бижутери в строителството