Козирка от алуминий с водооткапваща функция, запечатваща топлоизолационната система и предотвратяваща навлизането на вода зад нея, отвеждайки сигурно дъждовна вода.


 
Свойства 

- предпазва горният хоризонтален ръб на топлоизолационната система от механични повреди

- оформя прецизно завършването на системата

- запечатва системата и предотвратява навлизането на дъждовна вода зад нея

- отвежда целево дъждовната вода от фасадата

- намалява водното натоварване на фасадата и я предпазва от замърсявания

- устойчива на алкалните въздействия от циментовите разтвори

- лек монтаж и сигурност при работа

   

Предназначение

Завършващ алуминиев профил (козирка) с водооткапваща функция, предназначен за оформяне на горният хоризонтален край на топлоизолационната система на места където не се топлоизолира цялата фасада.

Предпазва топлоизолационната система от механични повреди и оформя прецизно нейното завършване. Отвежда целенасочено стичащите се по фасадата водни капки, намалявайки водното натоварване на фасадата и нейното замърсяване. 

След замазване на монтажното рамо или неговото застъпване от друг слой, запечатва завършването на системата и възпрепятства навлизането на дъждовна вода зад нея.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.

 

Разход

1 м/м

  

Опаковка

Връзка 25 бр.

Дебелина / Дължина на профила: 0,8 мм / 2000 мм.
Ширина на профила: 40 мм; 50 мм; 60 мм; 80 мм; 100 мм; 120 мм; 140 мм; 160 мм; 180 мм; 200 мм

 

Работа с продукта

Указания за работа

Профила се нивелира и на всеки 30 см се анкерира към стената с помощта на монтажни дюбели.

На края на всеки профил се нанизва свързващият елемент, в който се вкарва началото на следващият профил. Той предотвратява разместването на профилите един спрямо друг и поема техните термични разширения. При профили с дебелина по- голяма от 80 мм се използват съответно по два свързващи елемента.

При неравности на стената зад профила се монтират дистанционни подложки, така че шината да не може да бъде изкривена.

След приключване на монтажа се полагат топлоизолационните плочи,  като  се  внимава техните срещания да не съвпадат със срещанията на алуминиевите профили.

 

файлове за сваляне

 
Бижутери в строителството