Мултифункционална алкално-устойчива мрежа от стъкловлакна за армиране на лепила, хидроизолации и шпакловки на циментова основа.


 

Свойства

- поема оптимално силовите напрежения

- увеличава стабилността и якостта на цялата
  конструкция

- възпрепятства напукването на облицовката

- увеличава устойчивостта на големи водни
  натоварвания

Описание

За монтаж върху:

- бетонни и циментови повърхности, замазки, 
  мазилки

- дървени, смесени и разнородни основи

- стари керамични покрития, плочи от гипсфазер,
  XPS, EPS, PUR

 

За употреба при:

- подготовка на критични основи за полагане на
  облицовки

- армиране на лепила и хидроизолации на
  циментова основа  

- армиране на шпакловки и хастарни мазилки

- вътрешни и външни условия

ТЕРАФЛЕКС® AR-GFM е високоякостна армираща мрежа от стъкловлакна, предназначена за подготовка на критични основи за тяхното последващото облепяне с керамични облицовки. Обработена е с алкално-устойчив и предотвратяващ приплъзването импрегнатор, който гарантира лесното и сигурно вграждане в лепилния, хидроизолационния или шпакловъчен слой.

Мрежата е с много висока якост и осигурява устойчивостта на напукване при критични основи. Вградена в слоя, тя го армира и поема възникналите в него силови напреженията, увеличавайки по този начин многократно неговата стабилност и якост на огъване. Подобрената стабилност на размерите и на геометрията на мрежата възпрепятства пренасянето на пукнатини и деформации от основата към повърхността на облицовката. Интегрирана в хидроизолационен слой, предотвратява неговото напукване и гарантира устойчивостта му на голямо водно натоварване.

Може да бъде полагана върху застрашени от свиване бетонни повърхности, замазки, мазилки, както и при стари покрития от плочки, дървени, смесени и разнородни основи, плочи от гипсфазер или различни пенопласти (EPS, XPS, PUR) и др. Препоръчва се и при изграждането на армирани хастарни мазилки.

 

Класификация

не подлежи на класифициране

 

Опаковка

Ролка 50 мс ширина 1 м


Разход

1,1 м2: 1м2


 

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ

 
Бижутери в строителството