БЕТОНКОНТАКТ контактен грунд за бетонови повърхности

Свързващ контактен грунд за подобряване на сцеплението към гладки, плътни, полирани и непопиващи бетонови повърхности


 

Свойства

- много добра адхезия към бетона

- образува много лепкава контактна
  повърхност с отлично сцепление

- без разтворители, мирис и емисии

 

 

Описание

За грундиране на:

- гладко кофриран и полирани бетон

- плътен и вибриран бетон

- непопиващи бетонови повърхности

 

За използване при:

- полагане на мазилки и шпакловки на гипсова
  основа

- полагане на подови замазки

- шпакловане на готови бетонови елементи

- лепене на керамични облицовки върху гладък
  бетон

- външни и вътрешни условия

БЕТОНКОНТАКТ е специализиран свързващ грунд, създаващ контактна повърхност със сигурно и равномерно разпределение на сцеплението към всички гладки, плътни, полирани и непопиващи бетонови повърхности. 

Особено се препоръчва при полагане на мазилки, замазки и шпакловки на гипсова основа върху гладко кофрирани бетонови повърхности с ограничено водопопиване, както и към стени и тавани от готови бетонови елементи. Иновативния състав на грунда осигуряват оптимална връзка на мазилката или шпакловката към основата. 

БЕТОНКОНТАКТ има розов контролен цвят. Не притежава мирис, което го прави много подходящ за работа в обитаеми помещения и складове за хранителни изделия. За вътрешно и външно приложение. 

  

Класификация

в  съответствие с EN 13300

   

Разход

70 - 230 мл/м² в зависимост от основата

 

Опаковка

Полиетиленова бутилка от 1 л.
Полиетиленова туба от 5 л.

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

БЕТОНКОНТАКТ се използва върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах). Основата трябва да е чиста, суха и стабилна, без пукнатини и предварително нивелирана. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Сухите анхидритни замазки се награпяват механично (надраскват се). Повърхността се почиства и обезпрашава.

Приготвяне на сместа

БЕТОНКОНТАКТ е готов за употреба.

Да не се разрежда с вода!

Да се разбърка добре преди употреба!

Начин на работа

  БЕТОНКОНТАКТ се нанася директно по възможност с четка.

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                       

  Допуска се нанасянето и валяк или пръскачка, което обаче предполага основата да е идеално товароносима.

  При оптимални условия грундът изсъхва за около 2-4 часа. Грундираната повърхност трябва да е изсъхнала напълно преди започването на последващи строителни работи върху нея. Препоръчително е с тях да се започне веднага след изсъхване, за да се избегне полепването на прах по грундираната повърхност.

  След изсъхване грундираната повърхност остава лепкава в следствие на съставките на грунда.

Да не се допуска образуването на блестящ филм (кожа) на повърхността!

Внимание!

Грундирането се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 60%.

Времето за пълно изсъхване на грунда зависи от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха), но не е по-малко от 2 часа, като може да продължи до 8 часа.

 
Бижутери в строителството