Битумни грундове

За грундиране преди полагането на хидроизолационни системи на битумна основа, е препоръчително използването на продукти със същия произход.


Грундирането на основите преди полагане на хидроизолационни покрития, е задължително условие за осигуряване на добра адхезия. Това е от особено значение при гладки, стари, порьозни или отделящи прах повърхности. За грундиране преди полагането на хидроизолационни системи на битумна основа, е препоръчително използването на продукти със същия произход. Те може да бъдат на базата на органични разтворители за полагане включително върху метални субстрати или на водна основа.

 

 
Бижутери в строителството