ФИЛОСОФИЯ


Станислав Колев, Изпълнителен Директор

За всеки от нас е важно да знае зад какво стоим и какво бихме желали да постигнем. Нашите стремежи описват нашата идентичност, дефинират факторите за успех и рисуват нашето бъдеще.

Успехът ни се базира на множество фактори. Част от тях са нашата независимост, прозрачността на фирмената структура и пазарната ни ориентация.

Като средно голяма фирма, ние се стремим към дългосрочен успех. Част от този стремеж е и ориентацията ни към продукти с бъдеще и устойчиви практики в производството. Децентрализираната структура ни позволява да поддържаме лични контакти с всички наши партньори и да оперираме гъвкаво. Вие, нашите партньори сте ключа към общия успех!

Изхождайки от тези наши основни нагласи, ние заставаме зад ценностите, които изповядваме и сформираме своята визия и мисия. Разпознаваме факторите за нашия успех и се стремим да ги доразвиваме, за да можем да достигнем целта, която преследваме – да бъдем БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО!

 
Станислав Колев,
Изпълнителен Директор


 
Бижутери в строителството