• ТЕРАФЛЕКС® AQUARELLE, алкиден грунд

    Aлкиден грунд за ограничаване на корозията както на нови, така и за репарация на стари повърхности от черни метали и за грундиране на машини, на метални парапети и др.

  • ТЕРАФЛЕКС® AQUARELLE, антикорозионен грунд

    Антикорозионен грунд за защита на конструкции и съоръжения от черни метали,  изложени на атмосферни влияния или експлоатирани в агресивна среда.

 
Бижутери в строителството