Хастарни мазилкиВ сравнение с предстенните обшивки, варо-циментовите мазилки се отличават с бързина на работата и по-ниска себестойност на единица площ. В същото време мазилките на вароциментова основа са лишени от недостатъците на изравнителните мазилки на гипсова основа, като осигуряват много стабилна повърхност, гарантираща отлична адхезия на всички финишни материали.
С промяната на климатичните условия през последните години,  изравняването на грубите повърхности, ценовата ефективност и кратките срокове за изпълнение на тази строителна операция  доведоха до нарастване изискванията на инвеститори и изпълнители.  В тази връзка вароциментовите мазилки претърпяват своето развитие с въвеждане  на нови технологии, които добавят още полезни характеристики като: подобрен коефициент на топлопроводимост, хидрофобност, устойчивост на ефлооресценция (избиване на соли) и др.

 

 
Бижутери в строителството