Течни и обмазни хидроизолации

Универсални хидроизолационни материали с много добра адхезия към разнообразни повърхности и широкоспектърно приложение за хидроизолиране и защита на множество видове строителни конструкции.


Течните и обмазни хидроизолационни материали притежават множество ценни качества, намиращи приложение при хидроизолиране на площи със сложна геометрия и/или неравна и напукана повърхност, както и повърхности с нарушена цялост. Притежават много добра адхезия към разнообразни повърхности, което ги прави на практика универсални.

Използват се широко за защита от проникване на вода при фундаменти, тераси, покриви, мокри помещения, басейни, стени, мостове и други.

  • Хидроизолационни шламове

    Хидроизолационни шламове на циментова основа, които образуват непрекъснато покритие с нулево водопоглъщане.

  • Течни хидроизолации

    Хидроизолационни материали за хидроизолиране на площи със сложна геометрия и неравна или напукана повърхност, както и на повърхности с нарушена цялост.

  • Аксесоари за течни и обмазни хидроизолации

    Аксесоари за еластично и водоплътно запечатване на съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги.

 
Бижутери в строителството