Хидроизолация на покриви с битумни керемиди

Дъждовните периоди от годината са истинско изпитание за сградите и съоръженията, които обитаваме и експлоатираме. Вредното въздействие на просмукващата се вода, кондензираните водни пари, покачващата се капилярна или замръзнала в структурата влага, вещаят деструктивни последици, в случай, че не сме осигурили качествената защита на конструкцията.

Хидроизолацията на сградите и съоръженията е може би най-важната, най-отговорната и най-трудно изпълнимата част от строителния процес. Разнообразието от конструкции, повърхности и експлоатационни условия, изисква внимателно изследване на всички параметри и правилен подбор на подходящ материал. Поради своята универсалност и особено високи хидроизолационни качества, продуктите, изградени на база битумен материал, са едни от най-предпочитаните и прилагани в борбата с влагата. Част от техните доказани предимства са възможността за полагане върху разнообразни строителни повърхности, включително такива с голям наклон и сложна геометрия, отличната адхезия към основата и лесното полагане.

Покривите са ярък пример за строителна конструкция със сложна геометрия, подложена на тежки атмосферни влияния. Този материал има за цел да проследи процеса по хидроизолиране на покриви с битумни керемиди. Този тип продукти се явяват идеално решение за изпълнение на крайно покритие върху леки покривни конструкции, които не биха могли да поемат тежестта на традиционните керамични и съвременните бетонови керемиди. Други техни предимства са завидните водоотблъскващи свойства, лесното полагане и подмяна, когато това се налага, ниското тегло и други.

Процесите по хидроизолиране на покриви с битумни керемиди преминават през няколко основни етапа, а именно:

I. Подготовка на основата

1. Изграждане на дъсчен скелет. Върху покривната конструкция се изгражда гладка, равна, чиста и суха дъсчена обшивка. Тя трябва да е изградена от дъски или хидрофобни дървесни плоскости. Такива биха могли да бъдат OSB, водоустойчив шперплат, талашит за външна употреба и др.

 

2. Какво е нужно за изграждането ѝ? За изработване на дъсчената обшивка трябва да се използват сухи дъски с еднаква дебелина и ширина от 2 см до 15-20 см. Дървесината трябва да е достатъчно суха, за да се предотврати деформирането на дъските при тяхното съхнене. В противен случай това може да наруши целостта на битумните керемиди.

 

3. Качествено укрепване на дървената обшивка. Тя трябва да бъде достатъчно добре укрепена, за да се предотвратят движения, които биха могли да увредят керемидите. Стряхата се оформя със стандартна пола от поцинкована ламарина, неръждаема стомана, PVC или други.

 

4. Монтиране на отдушници. Преди да се започне с полагането на битумните керемиди, задължително трябва да се позиционират и монтират отдушниците. Тяхната функция е да гарантират проветряването на покрива и да предотвратят образуването на конденз.

 


II.
Полагане на подпокривна подложка.

От особено значение за подготовката на основата преди полагане на керемиди е защитата на подпокривната конструкция от външни въздействия. Това става чрез полагането на подпокривна мембрана. Тя предпазва подпокривното пространство от дъждове и по този начин играе ролята на допълнителна защита. Употребата на подпокривна подложка намалява и до голяма степен проблема, при който неравностите в покривната обшивка оставят видими отпечатъци в битумните керемиди.
 
Подложката се полага в успоредни на стряхата ленти, които се заковават в дървената обшивка. Започва се от най-долната и всяка следваща (горна) застъпва долната с 10 см. За заковаването да се използват стабилни гвоздеи.

ВАЖНО: Монтажът ѝ е изключително бърз и лесен. Не ви съветваме да спестявате този етап от изграждането на покривната система, за да се подсигури експлоатационното качество и добрите резултати за вбъдеще! При покриви с наклон под 20° се препоръчва употребата на специални подложки.

III. Полагане на битумни керемиди. 

1. Полагането на битумните керемиди започва от стряхата. Специфично за нея е това, че трябва да бъде оформена със стандартна подложка (пола) от поцинкована ламарина, неръждаема стомана, PVC или др.

 

 

 

2. Изработването на първоначалната ивица става чрез изрязване на опашката на керемидата. Равната част трябва да бъде изравнена с челната дъска или да покрива улука.

 

 

 

3. Вторият ред покрива изцяло първия като се заковава и залепва изцяло. По този начин лентата от битумните керемиди се явява първи, а опашката втори хидроизолационен слой.

 

 

 

4. Битумните керемиди трябва да се полагат разместено, което води до нуждата от тяхното странично скъсяване с около половин опашка. Отделните елементи трябва да се застъпват един с друг. Образуването на диагонали спомага за бързото отводняване и заздравява цялата конструкция.

5. Лентите се коват на равни интервали с поцинковани или галванизирани пирони с широка глава. Пироните се коват върху горната част от ивицата на съединенията между бобровите опашки и преминават през горният и долен слой битумни керемиди. При наклон на покрива, по-голям от 60° или при силно ветровити области се прави допълнително коване, като се поставят не един, а два гвоздея.

 

 

6. Взаимното залепване на отделните елементи е задължително! Битумните керемиди се самозалепват цялостно една за друга под въздействието на температурата от слънчевите лъчи. По този начин се предотвратява възможността вятърът да повдигне техните езици и да увреди здравината на конструкцията. Ако до 24 часа след монтирането не са се залепили (поради студено време или друг фактор), трябва да се нагреят внимателно с горелка и да се залепят.

 

7. Под бобровите опашки, намиращи се по краищата на покривната конструкция се нанася битумен уплътнител ТЕРАФЛЕКС® BITUMEN или битумна паста ХИДРОЗОЛ® BP. При работа в студено време също може да се използва битумен уплътнител или битумна паста за по-стабилно залепване на керемидите една към друга.

8. За оформяне на комина, от поцинкована ламарина или друг подходящ материал, се изработват ъглови сегменти, които се залепват с битумен уплътнител или битумна паста към комина. Само в горната част на хоризонталния участък, тези сегменти се заковават върху всяка лента с керемиди стигаща до комина.    
Следващата (горна) лента с битумни керемиди покрива хоризонталната част на сегментите и се залепва плътно и здраво върху тях. На края вертикалната част на комина се облича с ламаринена обшивка, която покрива вертикалната част на въпросните ъглови сегменти. Връзката стена - покрив се оформя по идентичен начин като се покриват с ламаринена обшивка.


9. Билото се оформя като стърчащата част на последния ред керемиди се обръща в посока към него с цел да го предпазва, след което се заковава. Същото се прави и със стърчащата част на керемидите от другата страна на билото. Билните елементи се оформят като се изрежат единични боброви опашки и се заковат по протежение на билото с по два пирона в зоната, която ще предстои да се препокрие от следващия билен елемент.

 

10. Уламите (мястото на съединяване на две покривни равнини,образуващи улей) се оформят като на дъното се поставя подложен слой от битумна мембрана или друг тип хидроизолационна лента с ширина 100 см. Лентата се заковава за покривната обшивка на разстояние по-голямо от 30 см. от центъра на уламата. Керемидите се редят преплетено от двете страни (получава се ефект, подобен на цип) като се припокриват по 30 см. навътре от центъра на уламата. След това се залепват към подложната хидроизолационна лента чрез нагряване с горелка и се заковават с пирони на 30 см. от центъра на уламата.

IV. За какво да внимаваме при полагане на битумни керемиди.

1. Полагането на битумните керемиди трябва да се извършва в сухо и слънчево време при температура над +5ºС и влажност на въздуха под 80%.

2. Битумните керемиди се полагат върху покривни конструкции с наклон от 12° до 90°, върху дъсчена обшивка.

3. Взаимното залепване на отделните битумни елементи е задължително!
4. Подреждането на керемидите трябва да бъде шахматно и двуслойно: опашката се явява горен хидроизолационен слой, а лентата е долен.

5. Всички допълнителни елементи на покрива - обшивки, отдушници, улуци и други, задължително се монтират преди поставянето на битумните керемиди!

 

Свързани теми

 • Видове битум, битумни продукти и свързващи материали

  Научете повече за различните видове битумни продукти. Какви са основните разлики между тях? Какви свойства притежават и къде най-често намират приложение?
  още...

 • Проблеми при отстраняването на битум

  Отстраняването на битум може да създаде огромни проблеми, които да забавят значително едно саниране или ремонт.
  още...

 • Грундирането с битум гарантира оптимално залепване

  С помощта на битумния грунд, различните битумни покривни или хидроизолационни продукти се закрепват сигурно и дълготрайно върху основи от метал, дърво или бетон.
  още...

 • Битумът - материал с универсално приложение

  Битумът е универсален строителен материал, който е достъпен в многобразни форми. Какви свойствата и области на приложение има той?
  още...

 

 • 4
  Щори Бургас | 2019-06-20 18:50:29

  Wow, Браво хубава информация. Актуална ли е?

 • 3
  ВИК услуги София | 2019-06-20 18:49:44

  Много интересна информация, поздравления.

 • 2

  Битумните керемиди трябва да се полагат разместено, което води до нуждата от тяхното странично скъсяване с около половин опашка.

 • 1
  Ремонт на покриви | 2018-10-15 11:18:46

  Много полезно инфо, има ли видео което да показва нагледно технологията

Изпращане на коментар

">
 
Бижутери в строителството