Еластична хидроизолационна лента с подобрена адхезия на повърхността към разтвори на циментова основа, за водоплътно запечатване на съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги.


 

Свойства

- 100% водонепропускливост

- много висока еластичност

- с отлична адхезия към циментови разтвори

- допълнителен пласт от плетен полиестер

Описание

За запечатване на:

- ъглови и разширителни фуги

- съединителни и конструктивни фуги

- други активни фуги  

 

За използване при:

- хидроизолиране на мокри помещения

- хидроизолиране на тераси, балкони, плоски
  покриви

- хидроизолиране под замазки и керамични
  покрития

ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L е високоеластична трислойна хидроизолационна лента от плетен полиестер с покритие от термопластичен еластомер. Допълнителен слой полиестерна вата върху полиестерното покритие служи за по-добра повърхностната адхезия към разтвори на циментова основа. Лентата има фабрично оформен надлъжен канал в средата, гарантиращ нейното лесно и коректно прегъване и монтаж в ъглови фуги. Запазва еластичността си при много ниски и много високи температури (-30°C до +90°C). Устойчива е на стареене, скъсване и пробиване.

За трайно във времето, еластично и водоплътно запечатване на съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги под керамични и друг тип облицовки. Прилага се върху стени, подове, балкони, тераси, покриви и други. Подходяща за употреба в частни и обществени помещения с голямо водно натоварване, както и на открито.

Компонент от еластичната системата за хидроизолиране HYDRO and SPLIT PROTECTION².

 

Класификация

в съответствие с EN 1928

 

Разход

1м за фуга с дължина 1 м

 

Опаковка

Ролка 50 м.

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

  ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L трислойна хидроизолационна лента се използва върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, прах и др.). Повърхността трябва да е чиста, стабилна и без пукнатини. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Стари керамични покрития трябва да бъдат проверени дали са добре свързани с основата.

  Съществуващи неравности и кухини трябва да бъдат запълнени и изравнени с хастарна вароциментова мазилка ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX най-малко три дена преди нанасяне на хидроизолационното покритие. Острите ръбове се отчупват и заоблят. Външните ъгли и ръбове се обработват при приблизително скосяване от 2-3 см, а във всички вътрешни ъгли се препоръчва изработката на холкер с минимален радиус от 2-3 см.

Начин на работа

  В местата с ъглови, свързващи и деформационни фуги, „активни” пукнатини или ъгли, между слоевете, върху влажната (но не мокра) основа с четка (баданарка) се нанася хидроизолационната смес с дебелина около 1,0÷1,5 мм. ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L се вгражда във все още прясно положения първи хидроизолационен слой и се покрива изцяло с хидроизолационната смес.

  След като положеният слой се втвърди, се нанася втори слой по цялата хидроизолирана повърхност – напречно на предходния. При нормални условия, слоевете се нанасят през интервал от 3-4 часа (но не по-дълъг от 10 часа).

 

За монтажа на лентата във вътрешните и външни ъгли на помещението, се препоръчва използването на ъгловите елементи за хидроизолационни ленти ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. Вграждането на тръбопроводи и на подови сифони в системата се извършва посредством различните видове хидроизолационни маншети от серията ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR.
Нанесеният хидроизолационен слой трябва да бъде защитен от дъжд, от прекалено бързо съхнене, от пряко слънчево греене и от замръзване поне 48 часа след нанасянето му.

  В области, застрашени от напукване, във вторият слой се вгражда устойчивото на алкални въздействия армиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP.

  Повърхността трябва да е изсъхнала напълно преди започването на последващи строителни дейности върху нея. Дори след пълно втвърдяване, не трябва да се подлага на преки и интензивни механични натоварвания.

Внимание!

Хидроизолирането се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда
от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 80%.

Да не се нанася върху мокри, замръзнали и заскрежени повърхности!

Нанасянето да не се извършва върху влажни и просмукани с вода основи, както и при
просмукваща се през основата влага! Допустимата повърхностна влага трябва да бъде по-
малка от 2%!

Да не се нанася под пряко слънчево греене!

Нанесеното покритие трябва да се защити срещу прекалено бързо съхнене, както и от
замръзване в продължение най-малко на 3 дни!

Излагане на интензивно водно натоварване се допуска след не по-малко от 3 дни!

Керамични покрития могат да се полагат 3 дни след нанасянето, а мазилки и други покрития
– след 5 дни!

 

 
Бижутери в строителството