гъста еластична паста за студено безшевно хидроизолиране на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск


Свойства

- съдържа SBS модифициран битум;

- с изключително висока адхезия към основите;

- образува водонепроницаемо, високо якостно и еластично покритие;

- образува устойчиво на напукване покритие;

- устойчивa на UV-лъчи и атмосферни влияния;

- не съдържа органични разтворители;

- незапалим;

- с ускорено съхнене (4 часа) ;

- лесен за употреба, работи се по студен начин ;

  

  

 

 

 

Предназначение

ХИДРОЗОЛ® WBC-AQ ПОЛИМЕР-БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ е еднокомпонентна полимер-битумна суспензия, без разтворители, предназначена за подземни хидроизолации на сгради и съоръжения. След изсъхване образува водонепроницаемо, високоякостно и еластично покритие, което не се напуква и може да се използва за прекъсване на капилярна влага (под зидарии). Продуктът е с ускорено съхнене (около 4 часа) и с него се постига устойчива на UV-лъчи и атмосферни влияния хидроизолация на покриви.

Има висока еластичност и устойчивост на сурови атмосферни условия. Съдържащият се в продукта SBS модифициран битум осигурява постигането на изключително висококачествени и трайни хидроизолационни покрития. Повишената адхезия на продукта към основата подобрява устойчивостта на покритието на голямо водно натоварване и обратен воден натиск.

Тиксотропната консистенция на продукта позволява полагането му върху вертикални повърхнини за много кратко време. За качествено и надеждно хидроизолиране на разширителни фуги, ъгли между под и стени, колони и др. трябва да бъде използвана хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE или ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L, или ъглов елемент ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER.

ХИДРОЗОЛ® WBC-AQ ПОЛИМЕР-БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ е с изключително висока адхезия към всички строителни основи, бетон, дори и пресен (веднага след декофриране), фундаменти, носещи стени, зидарии и др., включително дървени и метални повърхнини. Не е подходяща за полагане върху PVC мембрани и полиуретанови уплътнители.

С продукта се работи много лесно, тъй като се нанася с четка на няколко слоя и се получава качествена и надеждна битумна хидроизолация по студен начин. Не е нужно използване на горелки.

Успешно се употребява при направата на «зелени» покриви и градини.

 

Опаковка

пластмасова кофа от 18 кг.

 

 

калкулатор на разхода

С помощта на този калкулатор можете бързо и лесно да изчислите необходимото Ви количество от продукта, без да е нужно да знаете неговите подробни спецификации. Моля стартирайте калкулатора от изображението в дясно или  >>кликнете тук<<

 

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

ХИДРОЗОЛ® WBC-AQ ПОЛИМЕР-БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ се използва върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, прах и др.). Повърхността трябва да е чиста, стабилна, без пукнатини и предварително подравнена. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост

Приготвяне на сместа

ХИДРОЗОЛ® WBC-AQ ПОЛИМЕР-БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ е готов за употреба и се нанася директно от опаковката. В зависимост от влажността на основата и температурата на околната среда за удобство може да се разреди до 5% с вода.

Първият слой, който се използва за грундиране, се разрежда с 50% вода.

Да не се смесва с други материали!

Начин на работа

 

ХИДРОЗОЛ® WBC_AQ ПОЛИМЕР-БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ се нанася при температура на околната среда от +5°С до +35°С с четка с дълъг мек косъм.

Изпълнението на хидроизолацията е в 4 слоя. Първият слой е грундиране с разреден 50% с вода ХИДРОЗОЛ® WBC (около 200 g/m2 ). След пълното изсъхване на грунда (около 30 минути) се нанася с четката слой неразреден продукт, върху който веднага се монтира стъклофибърна мрежа и отново без изчакване се нанася още един слой HYDROZOL® WBC. Полагат се още 2 слоя хидроизолиращ продукт, като всеки следващ слой се нанася след изсъхване на предходния, с цел постигане оптимална дебелина на хироизолационния пласт около 4 mm.

Следващи строителни дейности може да бъдат извършвани след пълно изсъхване (около 4 часа при температура 23°С и влажност 50% на въздуха).

За да се предпазят от нараняване при обратно засипване, подземните хидроизолации трябва да бъдат защитени, като върху тях се залепят плочи от XPS с дебелина 2-5 cm или чрез монтиране на дренажна мембрана.

  След приключване на работа почистете всички използвани инструменти с вода!

Внимание!

Хидроизолирането се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до +35ºC.

Времето за пълното изсъхване на целия хидроизолационен пласт зависи порьозността на основата и от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха), но не е помалко от 4 часа.

Да се предпазва от течаща вода и валежи 24 часа след полагане!

През студени и влажни дни, както и по време на дъжд, не извършвайте грундиране!

Не нанасяйте продукта под пряко слънчево греене!

 
Бижутери в строителството