ХИДРОЗОЛ® WBC-OR, битумна обмазна хидроизолация на органична основа

Битумна обмазка за студено безшевно хидроизолиране на структурни елементи на сгради от подпочвени води и влага, подходяща за регенерация и защита на стари битумни мембрани.


Свойства

- за хидроизолиране на фундаменти и основи на сгради от подпочвени води и влага;

- за защита, поддръжка и регенериране на стари, износени и леко чупливи битумни мембрани;

- издържа на температури от -30°С до + 100°С;

- образува безшевно водонепроницаемо покритие с висока еластичност, което не се свива и напуква;

- хидроизолация устойчива на киселини, основи и агресивни субстанции; 

- нанася се лесно без предварително нагряване.

  

 

 

  

Предназначение

ХИДРОЗОЛ WBC-OR, битумна обмазна хидроизолация на органична основа е предназначена за студено хидроизолиране, защита и поддръжка на контактуващите с почвата елементи на една сграда. След изсъхване образува здраво, безшевно и безфугово покритие, което запазва своите качества при температури от -30°С до +100°С. Може да се прилага за вътрешна и външна защита на вертикални и хоризонтални повърхности от подпочвена влага и подпочвени води. 

Подходяща е за защита, поддръжка и регенериране на стари, износени и леко чупливи битумни покривни мембрани, които няма или не могат да бъдат подменени. Препоръчва се и за постигане на водонепропускливо свързване на вълнообразни битумни панели и керемиди.

ХИДРОЗОЛ WBC-OR, битумна обмазна хидроизолация на органична основа образува водонепроницаемо покритие с висока еластичност, което не се свива и напуква. Устойчиво е на стареене, разредени киселини, основи и всякакви агресивни субстанции, появяващи се в естествените почви.

Продуктът притежава добра проникваща способност, отлична адхезия и заздравяващи характеристики. Прилепва отлично към сухи и леко влажни основи, към битумни повърхности и към тухли, бетон, циментови мазилки и замазки, стари битумни покрития и бои. Нанася се лесно с четка,  без  нужда  от  предварително  нагряване.  Не  изисква  изравняване  или  шпакловане  на основата преди полагане.

 

Опаковка

Метална кофа от 18 л.

 

 

калкулатор на разхода

С помощта на този калкулатор можете бързо и лесно да изчислите необходимото Ви количество от продукта, без да е нужно да знаете неговите подробни спецификации. Моля стартирайте калкулатора от изображението в дясно или  >>кликнете тук<<

 

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

ХИДРОЗОЛ WBC-OR, битумна обмазна хидроизолация на органична основа се използва върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, прах и др.).

Повърхността трябва да е чиста, стабилна и без пукнатини. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост.

Основата може да е леко влажна, без видим воден филм. Тя не трябва да е просмукана с вода или да е постоянно мокра, тъй като нанасяното покритие не може да изсъхне.

Съществуващи пукнатини в основата трябва да бъдат предварително запълнени с ХИДРОЗОЛ® BP БИТУМНА ПАСТА.

Приготвяне на сместа

ХИДРОЗОЛ WBC-OR, битумна обмазна хидроизолация на органична основа е готова за употреба. Преди отварянето на опаковката разклатете добре. Не е необходимо разреждането или загряването на продукта.

Да се разбърка добре преди употреба!

Да не се смесва с други материали!

Начин на работа

  ХИДРОЗОЛ WBC-OR, битумна обмазна хидроизолация на органична основа се нанася с помощта на четка, валяк или машинно на слой с дебелина 2 – 4 мм. Нанасят се 2 или 3 слоя, като всеки следващ слой се нанася след пълното изсъхване и втвърдяване на предходния. Да се внимава да не се нарани предходния!

  В области, застрашени от напукване, във вторият слой се вгражда армираща мрежа!

  Времето за съхнене зависи от абсорбиращата способност на основата, дебелината на слоя и условията на околната среда. Повърхността трябва да е изсъхнала напълно преди започването на последващи строителни дейности върху нея.

  След приключване на работа, инструментите могат да бъдат почистени с органични разтворители.

Внимание!

Хидроизолирането се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 60%.

Времето за пълно изсъхване на продукта зависи от порьозността на основата, дебелината на хидроизолационният слой и от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха). За пълна сигурност – трябва да се предвиди време за изсъхване на продукта от 24 часа.

Да се предпазва от течаща вода и валежи 24 часа след полагане!

Да не се нанася през студени и влажни дни, както и по време на дъжд!

Да не се нанася върху замръзнали повърхности!

Парите на съдържащият се разтворител се възпламеняват при 38ºC!

Да се пази от открит пламък!

Не нанасяйте продукта под пряко слънчево греене!

При работа в затворени помещения, те трябва да са много добре вентилирани!

Използвайте предпазни ръкавици и очила при нанасяне!

 
Бижутери в строителството