Как се произвежда EPS (стиропор)


Полистиролът се образува чрез полимеризация на стирол. При свързването си с малки количества ниско кипящ въглеводород (n-пентан или изопентан – като разпенващ агент) стиролът се полимеризира до експандируем полистирол (EPS). Пентанът – като съставна част на нефта, и стиролът – като продукт получаван при преработката на нефт, са чисти въглеводороди, състоящи се предимно от въглерод (С) и водород (Н).

 

 

Пенопластите от експандиран пенополистирол (EPS) са изкуствени полимери със затворена структура на решетката от пълни с въздух сферични частици. Те са микропорест изкуствен органичен материал, 95% от обема на който е въздух, затворен в сфери (приблизително 5109 в 1м3) от решетката на полимера. За постигане на това състояние на материала, още по време на производството на суровината, в полистирола прецизно се разпределя пентан като разпенващ агент, който позволява неговото раздуване (експандиране; разпенване).

STYROPOR® е запазена марка на фирма BASF SA, обозначаваща експандируемия полистирол (EPS), който фирмата произвежда. Той се доставя под формата на сферични стъклоподобни перли с големина, в зависимост от приложението, от 0,2 мм до 3,0 мм и плътност около 650 кг/м3 в октабини или метални варели.

 

Производство на Styropor®

 

За да се раздуят (експандират) перлите до пенопласт, е нужна топлинна енергия. Тя може да се добие посредством гореща вода, горещ въздух или водна пара. Експандирането посредством пара се е доказало като най-изгодно от икономическа гледна точка и за това понастоящем се използва почти без изключения във всички предприятия, преработващи (разпенващи) стиропор. Водната пара се предпочита преди всичко поради високата й способност да акумулира енергията. При фазов преход на парата във вода се освобождава количество топлина (топлина на кондензация) от 2186 KJ/kg (522,12 kcal/kg) без да се снижава температурата. За сравнение, при понижаване температурата на 1 кг вода с 1 оС се освобождават само 4,1868 KJ/kg (1 kcal/kg). Този енергетичен аспект при употребата на водна пара важи за всички етапи на преработка на EPS. Водната пара освен това, има свойството много по-бързо от въздуха или от парите на разпенващия агент, да прониква през образуващите се клетъчни стени и така да е в състояние да поддържа активно процеса на експандиране.

 

Преработка (формоване) на Styropor®


 

Свързани теми

 • Какво трябва да знаем за вътрешната топлоизолация

  Какви проблеми предизвиква вътрешното топлоизолиране и за какво да внимаваме при него?още...

 • Какво представлява пасивната къща

  Какво представлява концепцията за пасивна къща и на какви критерии трябва да отговаря? още...

 • Чести грешки при монтажа на подпрозоречни дъски

  Кои са най-често допусканите грешки при монтажа на подпрозоречни дъски и връзката им с топлоизолационната система? още...

 • Връзка на ТИС с подпрозоречени дъски и первази

  Кои подпрозоречни дъски и первази са подходящи за монтаж в топлоизолационна система и на какви критерии трябва да отговарят те?  още...

 • Монтаж на топлоизолация около врати и прозорци

  На какви натоварвания е подложена връзката на топлоизолационната система с врати и прозорци и как да я изпълним правилно? още...

 • Подготовка на основата за полагане на ТИС

  Как да подготвим основата за полагане на топлоизолационна система? още...

 • Закрепване на топлоизолационни плочи

  Как да закрепим топлоизолацията върху основата? още...

 • Дюбелиране на топлоизолационни плочи

  Как се извършва механичното закрепване и дюбелиране топлоизолационните плочи? още...

 • Армиране на топлоизолационен слой

  Как да армираме и шпакловаме положената топлоизолация? още...

 • Оформяне на цокъла и периметърна топлоизолация

  Как се оформя цокъла на ТИС и как се топлоизолират подземните части на стените (периметърна топлоизолация)? още...

 • Заработване на фуги в топлоизолационна система

  Как се заработват фуги в топлоизолационна система? още...

 • При какви атмосферни условия да полагаме ТИС

  Кои са подходящите атмосферни условия за полагане на топлоизолационни системи и какво е тяхното влияние? още...

 • Ръбове и краища на топлоизолационна система

  Как се завършва топлоизолационната система и как се изпълняват нейните ръбове и краища? още...

 • Отвори в топлоизолационната система

  Как се монтират елементи, водещи до отвори и пробиви в ТИС (парапети, държачи за тенти, жалузи, стрехи и др.)? още...

 • Връзки на ТИС със съседни строителни елементи

  Как се изпълняват връзките на топлоизолационната система с врати, прозорци, первази и други съседни строителни елементи? още...

 • Основни топлотехнически величини и термини

  Кои са най-важните величини и термини, необходими за определяне на топлинните загуби и какво е значението им в строителството? още...

 • Как се пренася топлината през стените

  Какъв е механизма на пренасяне на топлина през стените на сградите? още...

 • Финишни покрития за топлоизолационни системи

  Какво финишно покритие да изберем за топлоизолационна система? още...

 • Какво представляват топлоизолационните системи

  От какво е изградена една топлоизолационна система и какви функции има тя? още...

 

Няма коментари

Изпращане на коментар

">
 
Бижутери в строителството