<
 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Ключов камък се нарича клиновиден камък, отбелязващ върха на арка или свод, който в архитектурата има функцията конструктивно да подкрепи елемента централно в едно цяло, така че той да не се срути. Днес той се използва като декорация над портали, врати, прозорци, тавани и др. 

 

 

 

 

 
Бижутери в строителството