Нашата визия
Технологичен водач в устойчивото изграждане и оформяне на енергийно ефективни жизнени пространства, близки до хората и техните нужди!

Нашата мисия
Съхраняването на сградите и тяхното естетическо въздействие!

Нашата философия
Идеята, около която всички в МАРИСАН се обединяваме става едновременно и философия на компанията. В тясно сътрудничество с нашите партньори да разработваме иновативни продукти, системи и интегрирани комплексни решения, които да осигуряват строителство, да щадят природните ресурси и да гарантират функционални и комфортни условия на живот и труд. Не по-маловажно е и желанието ни за оптимизация на дейността на работещите в тази среда - инвеститори, строителни предприемачи, майстори и работници.

През годините, тази философия се доразвива и придобива нови аспекти и ангажименти – амбицията МАРИСАН да спомогне успешно за разрешаване проблема със съхраняване живота на старите постройки и качественото изграждане на нови такива. С тази цел, ние непрекъснато извършваме изследвания и разработки за производство на системи от продукти и услуги, които да запазват, подобряват и дългосрочно да предпазват от повреди, различните части и конструктивни елементи на сградите (фасади, стени, покриви, подове, облицовки и др.). Редом с тези функционални задачи се нарежда и естетическото оформяне на сградите с цвят и структура.

Казано на кратко - целта, която ние, в МАРИСАН, сме си поставили, е да бъдем новатор в оформянето на едно екологично и функционално човешко жизнено пространство. Именно това мотивира съвместната ни работа с клиенти и партньори, споделящи същите приоритети и цели.

Цялата политика на фирмата, както и високите изисквания, които сме си поставили, се съдържат в нашия девиз: БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО!

 
Бижутери в строителството