Монтажа на декоративните фасадни елементи е отговорна задача, която трябва да гарантира тяхното здраво закрепване върху фасадата.


Монтажа на декоративните фасадни елементи и профили е отговорна задача, която трябва да гарантира здравото им закрепване върху фасадата, както и тяхната дълготрайност за целият период на експлоатация на сградата. За целта, освен спазването на технологичните стъпки е задължително е и използването на специализирани професионални лепила, които могат да посрещнат и издържат на всички натоварвания и атмосферни влияния на които са подложени фасадите.

 

 
Бижутери в строителството