Търговски комплекс
гр. Русе


Използвани продукти

ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-40 
(топлоизолационни плочи от EPS с извънредно висока якост на натиск, за топлинно изолиране на силно натоварени места като елемент от интегрирана топлоизолационна система)

 
Бижутери в строителството