ОРГАНИЗАЦИЯ


 

Цялостната структура и организацията в една компания е от съществена важност за нейния успех и постигането на заложените дългосрочни цели. Ние, в МАРИСАН, ясно осъзнаваме важността на персоналното отношение в една компания. Поради тази причина, ние се стремим да създадем работна обстановка, предразполагаща всеки един към пълно разкриване на потенциала и личностните качества.

В корпоративната структура и цялостната организация на МАРИСАН са преплетени принципите за равенство и свобода на действие. Стремим се всеки един от нашите служители да чувства останалите като свое семейство. Равнопоставянето предразполага кадрите ни да изразяват своите идеи и стремежи. Длъжностите са само формалност – всеки един може да изяви своя глас, да се чувства значим и пълноценен в това, с което се занимава. Тясната обвързаност и приятелските отношения, които се стремим да интегрираме в корпоративната култура, водят след себе си редица позитиви.

Ние в МАРИСАН не се страхуваме да изразяваме себе си, да споделяме и да помагаме. Вярваме, че по този начин, успяваме да изградим далеч по-здрава и трайна връзка между всеки един от екипа. Така, персоналните цели се превръщат в общи, а общите в персонални. Корпоративната ни политика е следствие от взаимодейтвието, вътре в компанията. Визията на всеки един бива разглеждана, дискутрана и прилагана. Ние вярваме, че успехът се дължи на човешкия фактор и неговата ценност. Поради тази причина в МАРИСАН има силен колектив, а не отделни индивидуалности.

За да бъде една организация успешна, всяка малка част от нея трябва да се чувства комфортно, да дава своя максимум и перманентно да се стреми към нови върхове. Това не би било възможно без осигуряване на уютна среда и предразполагаща атмосфера. Организацията трябва да е едно цяло. Поради тази причина, всички в МАРИСАН изповядваме една философия, един стремеж и заветна цел – БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО!        

 

 


 
Бижутери в строителството