Особеностите при лепене на стъклокерамика и как правилно да изпълним процеса

Стъклокерамичните плочки, интериорното и фибро стъкло са популярно и предпочитано решение за облицоване на басейни, спа зони, уелнес пространства, релакс центрове и други. Изпълнителите на проекти ги предпочитат поради тяхната красива визия и издръжливост. Поради спецификата на облицовката, при нея също така има и много миниатюрни фуги, което допълнително спомага за оформяне на лесни за поддръжка и красиви основи.

Колкото и често предпочитани да са стъклокерамичните плочки, те все пак си остават едно малко предизвикателство за изпълнителите на проекти. Нека разгледаме кои са основните причини за това и как да се справим с тях, за да подсигурим лесното лепене на стъклокерамика и да гарантираме дълготрайната експлоатационна надеждност на облицовката.

Особеностите при лепенето на стъклокерамични плочки

Лепенето на стъклокерамика, интериорно и фибро стъкло е предизвикателна и строго специфична задача поради няколко основни причини:

 • Спецификата на облицовката

Стъклокерамичните плочки и облицовките от интериорно и фибро стъкло са гланцирани и с много плътна структура. Като такива те се характеризират с особено ниска порьозност и нулево водопоглъщане. Това на практика означава, водата от лепилната смес не може лено да проникне в облицовката, което прави лепенето на стъклокерамика особено предизвикателна задача.

 • По-трудно нивелиране

Поради малките си размери и специфичния начин на монтаж, стъклокерамичните облицовки изискват особено внимателен подход. Именно липсата на по-големи фуги и фината детайлност на облицовката налага нуждата от нейното перфектно нивелиране, тъй като дори и разлика от части от милиметъра би си проличала в общия план на помещението.

 • Силната натовареност на помещенията

Поради факта, че стъклокерамичните плочки се явяват особено предпочитан избор за облицоване на басейни, спа зони и уелнес пространства, те трябва да бъдат проектирани така, че да издържат на много силни хидростатични напрежения. В т.ч. влизат позитивно и негативно водно налягане, водни пари, но и се добавят други агресори като например променливи температури (при площи на открито и закрито), свивания и разширения в основата, агресивни химически почистващи препарати и др.

 • Спецификата на облицованите площи

В голяма част от случаите, стъклокерамиката се монтира в постоянно и силно натоварени площи и съоръжения. Това практически означава, че начина, по който облицовката е фиксирана трябва да гарантира нейната дълготрайна експлоатационна надеждност, тъй като един евентуален ремонт би означавал извеждане на съоръжението от експлоатация за определен период от време. А от там и загуба на средства.

Какво лепило да изберем за лепене на стъклокерамика, интериорно и фибро стъкло?

Особеностите на този тип облицовки и спецификата на площите, в които се полагат, налагат нуждата от работа само с професионални лепила за плочки. За да се гарантира дълготрайната експлоатационна надеждност, продуктът, с който се работи трябва да притежава изпитани свойства и характеристики, отличаващи го от стандарните решения. В т.ч. влизат:

 • Силна еластичност – характера на стъклокерамиката изисква положеният лепилен слой да служи като буфер срещу възникващите напрежения, съхранявайки целостта и експлоатационните показатели на облицовъчния материал.
 • Висока якост – гланцираното покритие на този тип облицовки изисква полагането им да се извършва с лепило, притежаващо високи якостни показатели, обезпечававщи дълготрайната стабилност на връзката между облицовката и основата.
 • Водозадържане – стъклокерамиката, като непопиващ облицовъчен материал, изисква полагане само и единствено със силно еластифицирани лепила с голямо водозадържане. Те спомагат за задържането на водата в лепилния слой като по този начин се обезпечава образуването на здрава и стабилна връзка с основата.
 • Намалено плъзгане – гланцираното покритие на стъклокерамичните облицовки е предпоставка за проблемно полагане, в случай, че лепилото, с което се работи не осигурява стабилност и намалено плъзгане по време на работните дейности.
 • Съхраняване цвета на облицовката – стъклокерамиката, интериорното и фибро стъкло са облицовки, податливи на оцветяване при работа със стандартни лепила. Поради тази причина, лепилото, с което се фиксират трябва да бъде налично и в неутрален светъл цвят, за да се предотврати компрометирането на визията на облицовката.

Друга възлова особеност е, че лепилото трябва да може да гарантира всички гореизброени свойства при тънкослойно лепене. Създаден специално за тази цел е ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM БЯЛ. Лепилото се класифицира като C2TE/S1 според стандарт EN 12004. Благодарение на това той се характеризира със завидна якост, силна еластичност и намалено плъзгане.

Продуктът е ефективно решение на казуса с полагането на стъклокерамика, елиминирайки всички потенциални рискове в процеса на работа и последващата експлоатация на облицованите площи. 

Как правилно да извършим лепенето на стъклокерамика, интериорно и фибро стъкло?

За да се гарантира сигурното фиксиране на стъклокерамика, интериорно и фибро стъкло, се препоръчва работният процес да следва следната методология:

 • Проверка на основата

От съществена важност е основата да бъде здрава, носеща и равна. Ако съществуват неравности или механично нездрави участъци, те трябва да бъдат премахнати предварително. Особено внимание трябва да се обърне на нейната нивелация. Тъй като предстои да се лепят фини плочки, които имат минимални фуги, дори и минималните неравности в основата могат лесно да изпъкнат. Стремете се разликите в нивата на отделните участъци на мястото, където ще бъдат лепени плочките да не надхвърлят 5 мм.

Според особеностите на основата и спецификата на неравностите в нея се препоръчва работа със следните продукти:

-          При големи неравности в стени и подове - ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX;

-          При големи неравности при подове - ЦИМЕНТОЛ;

-          При малки неравности при стени в интериора - ТЕРАФЛЕКС® ГИПСОВА ШПАКЛОВКА

-          При малки неравности при стени в интериора или мокри помещения -ТЕРАФЛЕКС® БЯЛА ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА

Важно е след всички корекции да се изчака стягането на коригиращите разтвори. След като всички мокри процеси в основата са приключили може да се премине към следващия етап.

 • Подготовка на основата

След пълното изсъхване на основата се преминава към нейното почистване. Основата трябва да бъде перфектно обезпрашена и обезмаслена. Всички прахови частици, мазнини, наслоявания и остатъци от стари покрития, които биха могли да нарушат адхезията с лепилния слой трябва да бъдат премахнати. За целта можете да използвате водоструйка или да ги премахнете механично с помощта на четка.

След почистването на основата се преминава към нейното грундиране. Тъй като няма универсално решение, се препоръчва изборът на грунд да се съобрази с основата и нейните особености и състояние, а именно:

-          Използвйате ПОРОГРУНД® при порьозни или силно попиващи основи като например газобетон, тухли, хоросан и др. Тяхната специфика и силно водопоглъщане води до прекалено бързо изсъхване на лепилото и от там – компрометиране на последващото покритие. Грундирането с ПОРОГРУНД® намалява и изравнява водопоглъщането на основата и увеличава сцеплението ѝ с лепилния слой;

-          Използвайте контактния и свързващ ТЕРАКОНТАКТ® при гланцови и силно попиващи основи като например мозайка, метал, стари плочки и др. При тях съществува значителен риск от отлепване на покритието поради слаба връзка с основата вследствие на неравномерното му съхнене. Грундирането с контактния и свързващ грунд спомага за образуване на добра контактна повърхност, осигуряваща перфектна адхезия с лепилния слой;

-          Използвайте ТЕРАГРУНД® при ронливи и нестабилни основи. Характерно за него е, че прониква дълбоко и заздравява основата като по този начин гарантира оформянето на стабилен повърхностен слой, благоприятстващ последващите операции.

-          Използвайте НАНОГРУНД® при фино-порести основи като например вароциментови и варопясъчни мазилки, циментово-влакнести плоскости, плочи от гипс и гипскартон, варовик, тухли, бетон, газобетн и др.

Повече за избора на подходящ грунд според особеностите на основата можете да откриете тук.

Преди да се премине към следващите операции се препоръчва да се изчака пълното изсъхване на грунда, което обикновено отнема между 2 и 4 часа в зависимост от атмосферните условия.

 • Подготовка на лепилната смес

Спецификата на стъклокерамичните плочки налага работа само и единствено с професионални силно еластични и високоякостни лепила на примера на ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM БЯЛ. Причината да се спрем на бялата разновидност на премиум лепилото в серията ТЕРАФЛЕКС® е, че при работа със стандартни лепила, стъклокерамичните плочки могат да се оцветят. Белият цвят на лепилото, от своя страна, спомага за съхраняване визията на облицовката без да образува оцветявания или промяна в тоналността ѝ.

В неръждаем съд, ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM БЯЛ се смесва с 6.25 л. вода (при торба от 25 кг.). Разбърква се с помощта на електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес, след което се оставя да „узрее“ за 10 минути. Получената смес е годна за работа в рамките на 2 часа при температура 20-25˚С.

 • Нанасяне на лепилото за плочки

Стъклокерамичните облицовъчни материали изискват тяхното облицоване да се извършва само и единствено тънкослойно. Работои се по Floating метод чрез полагане на тънък слой лепилна смес директно върху основата.

Препоръчва се, зъбите на маламашката да са с размери 4 х 4 мм. Лепилото се нанася с гладката част на маламашката по основата, а с назъбената ѝ страна се оформя гребенът.

Важно е лепилният слой да се оформя в еднопосочни прави линии. По този начин се гарантира максимално ефективното разпределение на лепилния разтвор.

Повече по темата за правилното нанасяне на лепило за плочки можете да откриете в тази тема.

 • Полагане на облицовката

Поради фината детайлност на стъклокерамичните плочки се препоръчва преди тяхното лепене, отделните листове да бъдат добре огледани и инспектирани за наличие на цветови разлики. Наред с това, при облицоване според специфична шарка, се препоръчва предварително да подготвят и планират точните места на отделните листове.

В някои случаи може да се наложи плочките да бъдат почистени. За да се гарантира по-лесното почистване и отваряне на порите на плочките много експерти препоръчват третиране с изопропилов спирт.

Обикновено, стъклокерамичните плочки са разположени в пана залепени към хартия или стъклофибърна мрежа. При първия вариант, полагането се извършва с хартията нагоре. Хартията трябва да бъде премахната след намокряне с влажна гъба. Премахването става чрез издърпване на хартията под ъгъл 45°, докато с другата ръка придържате облицовката. При втория вариант, плочките се полагат със стъклофибърната мрежа надолу към лепилото.

След като стъклокерамичните плочки се положат върху лепилния слой, се изисква тяхното леко притискане с цел осигуряване на перфекен контакт с основата като се внимава възможно най-малкото навлизане на лепило във фугите между плочките. Впоследствие, лепилото, навлязло във фугите трябва да бъде почистено внимателно с помощта на гъба. Фактът, че се работи с бяло лепило, изкоренява риска от възникване на петна и цветови разлики във фугите.

 • Фугиране на стъклокерамичните плочки

Преди да се пристъпи към фугиране на стъклокерамичната облицовка се препоръчва да се изчака пълното втвърдяване на лепилото, което обикновено отнема между 24 и 48 часа в зависимост от условията на средата.

За фугирането на стъклокерамични плочки в умерено натоварени помещения се препоръчва работа със силно еластичната фугираща смес ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION. При облицоване на басейни се препоръчва работа с водоотблъскваща дребнозърнеста фугираща смес с киселиноустойчив и антибатекриален ефект.

Фугирането на стъклокерамичната облицовка се извършва по стандартния начин. Започва се като се премахват всички кръстчета от фугите. Участъците между стъклокерамичните плочки се почистват с мокра гъба. Фугиращата смес се нанася с помощта на гумена маламашка под ъгъл 45° спрямо плочките. Остатъка от фугираща смес по плочките трябва да се почисти възможно най-скоро с диагонални движения под наклон 90°. След като нанесената смес започне да стяга, фугата се почиства и оформя с леко влажна гъба. След пълното стягане на фугиращата смес, може да се направи финално почистване с влажен плат.

Повече за пълната методологя на фугиране можете да откриете в тази статия.

Важно е да се отбележи, че след приключване на полагането на фугираща смес ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION, препоръчително е фугите между плочките, деформационните фуги и тези в стените и вътрешните ъгли на облицовката да бъдат допълнително защитени със санитарен силикон ТЕРАФЛЕКС® SANITARY SILVER SELECTION или полиуретанов уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 40 FC.

Важно!

Има няколко основни момента, които не трябва да бъдат пропускани.

На първо място това е планирането на деформационните фуги според особеностите на проекта. В общия принцип, такива трябва да бъдат предвидени на всеки 6 – 8м от помещението като ширината на фугата трябва да е между 8 и 10 мм. Важно е да се планира и деформационна фуга на границата между плочките и покрития от други материали, както и на границата между отделните стени във вътрешните ъгли на облицовката. Повече за деформационните фуги и особеностите при тяхното планиране и изпълнение можете да откриете в специалния ни материал по темата.

Трябва да се внимава също така и за момента, в който облицовката вече може да се натоварва. Обикновено към стъпване може да се премине около 24ч. след фугиране на плочките. Препоръчва се обаче, преди пълно натоварване на площите (пълнене с вода при басейни, разполагане на тежки предмети и оборудване, постоянно движение на хора) да се изчакат поне 14 дни след фугирането.

 

ИЗПОЛЗВАНИ КОМПОНЕНТИ В СИСТЕМАТА:

ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM БЯЛ

ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX

ЦИМЕНТОЛ

ТЕРАФЛЕКС® ГИПСОВА ШПАКЛОВКА

ТЕРАФЛЕКС® БЯЛА ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА

ПОРОГРУНД®

ТЕРАКОНТАКТ®

ТЕРАГРУНД®

НАНОГРУНД®

ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION

ТЕРАФЛЕКС® SANITARY

ТЕРАФЛЕКС® PU 40 FC

Свързани теми

 • Методи за лепене на плочки

  От какво зависи метода по който да залепим плочките, къде и как да нанесем лепилото и как да изберем правилният инструмент за тази дейност?
  още...

 • Правилно редене и фугиране на плочките

  При керамичните покрития, симетрията на положените плочки се счита за естетически необходима.  В повечето случаи помещенията имат чупки и размерите им никога не са кратни на размера на плочките.
  още...

 • Как да изберем и нанесем правилно лепило за плочки

  Какви проблеми могат да възникнат при неправилна подготовка на лепилото за плочки и неговото полагане?
  още...

 • Подготовка на основата за полагане на плочки

  Какво е важно да проверите за основата преди да положите керамични покрития и как да я подготвите за последващите операции?
  още...

 • Полагане на гранитогрес и плочи с голям размер

  Плочите с големи размери (от 40x40cm, 60x60cm и по-големи) се използват все по-често в строителството и в модерната архитектура и интериори. Те позволяват бързо покриване на площи, но това е съпроводено и с редица проблеми
  още...

 • Полагане на плочи върху стари плочки

  Често при ремонт се налага да се полагат нови покрития върху стари основи от плочки. Отстраняването на старите плочки е трудоемък и скъп процес, който не винаги е наложителен и може да бъде спестен.
  още...

 • Лепене на плочи върху мозайка (непопиващи основи)

  Мозайката е подова настилка, която се среща в много от старите жилищни сгради - бани, кухни, коридори и балкони. Изкъртването на мозайката е много трудно и затова, често плочките се лепят директно върху нея.
  още...

 • Полагане на плочи върху подове с вградено отопление

  Подовото отопление причинява термични разширения на основата, лепилния слой и керамичното покритие. Поради различните си коефициенти на термично разширение, всеки от тези материали се разширява в различна степен, което причинява големи напрежения.
  още...

 • Полагане на плочи в силно натоварени помещения

  Къде срещаме силно натоварени повърхности? В търговски центрове, летища, супермаркети, нощни заведе­ния и офис сгради, където потокът от хора и машини е интензивен и подовата настилка е подложена на постоянно и високо натоварване.
  още...

 • Полагане на плочи върху боядисани повърхности

  Какви проблеми могат да възникнат, ако искаме да положим керамично покритие върху боядисана основа? Струва ли си и какви предимства ни носи това? Важен ли е изборът на подходящо лепило?
  още...

 • Полагане на плочи върху варо-циментови основи

  Лепенето на керамични покрития върху варо­циментови основи е широко разпространено в строителството. Въпреки това, в практиката често се допускат грешки, които могат да доведат до разрушаване на облицовката.
  още...

 • Полагане на плочи върху дървени основи

  При подове, изпълнени с гредоред, с времето скарите, върху които той е разположен се измятат или изгниват. Това води до нестабилна основа, създаваща редица проблеми при полагане на керамични покрития върху тях.
  още...

 • Изграждане на стени със стъклени тухли

  Стъклените тухли дават свобода за организация на вътрешното пространство - функционално разделят помещенията, изпълват ги със светлина и цветове и същевременно запазват целостта в интериора и екстериора. Изграждането на стени с тях обаче си има тънкости.
  още...

 • Облицоване на камини и пещи с тухлички и камъни

  При нагряване камините и пещите достигат много висока температура за кратко време и се разширяват, а при изстиване се свиват. За да се преодолеят породените в облицовката напрежения е нужно използването на специални разтвори за еластично лепене.
  още...

 

Няма коментари

Изпращане на коментар

">
 
Бижутери в строителството