Технически сервиз

Ние осигуряваме отлично квалифицирани технически специалисти, които съпровождат Вашите проекти и гарантират индивидуална и компетентна консултация.


МАРИСАН е… повече от Бижутери в строителството: освен силни продукти на Ваша страна осигуряваме и отлично квалифицирани технически специалисти, които съпровождат Вашите проекти и гарантират индивидуална и компетентна консултация.


Консултация

Нашата цел са не само перфектните строителни материали, но също така и перфектните постройки – по тази причина се ангажираме с над 30 консултанта в цялата страна. С удоволствие си вземаме време за Вас, разясняваме нашите продукти и търсим технически и естетически първокласни решения. Възползвайте се от сервиза на МАРИСАН за Вашите проекти!

МАРИСАН-консултантът е партньорът на всички професионалисти в търговската мрежа
Нашите консултанти Ви очакват, когато (и където) има нужда от тях – в цялата страна. От нашите точки в търговската мрежа, ние Ви консултираме бързо, директно и без усложнения.


Управление на вашият проект

Като свързващ елемент между изпълнителя, проектанта и инвеститора, нашите проект-мениджъри осигуряват безпроблемното протичане на съвместната работа на всички участници без информационни и материални загуби между страните. По този начин ние гарантираме извършването на всички комплексни задачи на Вашият обект – дори и при минимални поставени срокове.

МАРИСАН-проект-мениджъра е активен на Вашият строеж
МАРИСАН-проект-мениджър изработва заедно с Вас индивидуални решения за Вашият строителен проект, координира работата със съответните експерти в МАРИСАН и допринася за един оптимален общ резултат. Нашият проект мениджър лично ще Ви покаже предимствата на новият сервизен пакет от МАРИСАН. Едно позвъняване е достатъчно!

Преглед на ексклузивният сервиз извършван от нашите проект мениджъри:

  • подкрепа във всички фази на проекта
  • изработка на конкретни обектови решения и конструктивни детайли
  • консултация, свързана строителната физика на топлизолационните системи (изчисление на характеристиките)
  • редовна обмяна на информация между участниците в проекта
  • анализ на обекта и планираните строителни материали
  • подготовка на цялата необходимата документация
  • препоръка за използвани цветове, съобразена с даденостите на обекта и неговото разположение
  • супервизия на строежа: по желание на клиента, нашите технически консултанти извършват редовни посещения на обекта в различните фази на неговият строеж
  • продуктово обучение на персонала на фирмата изпълнител

 

Технически сервиз

МАРИСАН-техническият-консултант ще Ви обясни всеки продукт
Компетенция в областта и дългогодишен опит в планирането и осъществяването на строителни операции – това описва техническият консултант от МАРИСАН. Като наш клиент, получавате още във фазата на планиране нашата пълна подкрепа или решение на установените на място технически проблеми.

МАРИСАН-апликатора е Вашият професионален помощник на място
Ако работната Ви техника още не е съвсем изчистена, или по време на работа възникнат неочаквани трудности, ще Ви помогне нашият апликатор. Като квалифициран технически специалист, той ще подкрепи Вас и Вашият екип при правилната и безпроблемна употреба на продуктите от МАРИСАН.

 
Бижутери в строителството