<

Хидроизолация на плувни басейни


В наше време басейните стават все популярни и навлизат в бита на много домакинства. За много хора басейнът представлява възможност да поддържат добро здраве и физическа форма. Правилно проектираният и качествено изпълен басейн, повишава качеството на живот и внася уют, красота и комфорт в дома. За да могат обаче басейните да функционират правилно в продължение на много години и да не създават проблеми е необходимо да се вземат правилните мерки още в етапа на тяхното проектиране и строеж.

Обикновенно конструкциите на басейни са изградени от така наречените водонепропускливи бетони. Въпреки това, изискванията към бетонните конструкции, качеството на дилатационните връзки, запълването на фугите между бетонните панели, а също така и микропукнатините, които се образуват при изсъхването на бетона, налагат цялостната хидроизолация на конструкцията на басейна, която да предотврати риска от просмукване на водата в повърхността на бетона. Сигурната хидроизолация на всички прилежащи към басейна съоръжения (бани, душове, съблекални) също е от много голямо значение и е необходима за поддържането на дълъг експлоатационен живот на съоръжението и безпроблемното му използване. Само след тяхната пълна хидроизолационна защита може да се пристъпи към изпълнение на следващите слоеве на покритието.

Особено критични за хидроизолиране са местата около отводнителните отвори и осветителните тела. Голяма е опасността от просмукване на вода в ъглите между страните и дъното, както и ремонтираните участници на басейна. На тези места най-често възникват проблеми с хидроизолацията. За почистването на басейна се използват силно активни химически препарати. С времето тези препарати увреждат фугите и недобре защитените участъци и ги уронват, което е предпоставка водата да проникне между плочките. Водата създава значително налягане върху дъното и стените на басейна. При неговото изпразване, тежестта на околните земни маси оказва противоположно по посока въздействие. Тези процеси разрушават обикновените циментови лепила и фугиращи смеси.

Хидроизолационният слой, който се полага под плочките трябва да притежава следните свойства: - да осигури ефективна водозащита; - да бъде достатъчно гъвкав и еластичен, особено на дъното на басейна (слънчевите лъчи причиняват големи линейни разширения, когато басейна е празен); - да е дълготраен (мястото, където се полага прави бъдещите интервенции трудни и скъпи); - да прави здрава връзка с основата и да е устойчив на отрицателен воден натиск (когато басейна е празен, а има временни или постоянни, високи подпочвени води); - да е устойчив на хлорирана вода, хлор-озон и други химически препарати, използвани за почистване и дезинфекция.

Системата за хидроизолация HYDRO аnd SPLIT PROTECTION² покрива напълно всички изисквания за хидроизолиране на басейни. Тя образува еластична безшевна мембрана с нулево водоплоглъщане, която е здраво свързана с основата и е изключително устойчива дори на отрицателен воден натиск, като по този начин предпазва басейна от пропускате на вода и от двете страни.

Лепилата за плочки, които ще се използват в басейна и прилежащите помещения, трябва да притежават достатъчна якост, водонепропускливост, висока еластичност и устойчивост, тъй като ще бъдат изложени на непрекъснато атмосферно влияние, на влиянието на водата в басейна, а така също и на химическите съединения, съдържащи се в нея. Фугиращите смеси трябва да притежават водоотблъскващ ефект и да осигуряват защита от мухъл и плесен.

 

ИЗПЛЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМАТА:

Преди полагането на хидроизолационния слой стените и дъното на басейна се изправят и замазват с циментово-пясъчна замазка с определени размери на пясъка (фракция 1-8 мм за дъното и фина фракция за стените). За повишаване на адхезията на замазката преди нейното полагане се извършва грундиране с контактен и свързващ грунд ТЕРАКОНТАКТ®. Изчаква се пълното изсъхване на замазката (5-7 дена). Влажността на бетона не трябва да бъде повече от 3%.

1. Нанасяне на първия слой еластична двукомпонентна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K с помощта на валяк, четка или маламашка.

5. За да се гарантира експлоатационната надеждност на цялата хидроизолационна система, във всички ъглови, свързващи и други активни фуги, е необходимо да бъде вградена алкалноустойчивата високоеластична трислойна хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. Във всички ъгли на басейна се полагат ъгловите елементи ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER, а всички подови сифони и изходите за ВиК елементите трябва да бъдат защитени с хидроизолационните маншети ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS и ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS. При хидроизолиране на пукнатини, фуги, ъгли и детайли със сложна форма, както и при запечатване на шевове и съединения от различни материали (битумни мембрани, метал, керамика, циментови плоскости) е препоръчително да се ползва високоеластичната самозалепваща бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE.

3. Вторият слой еластична двукомпонентна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K се нанася след 4 ч перпендикулярно на първия.

4. Армиране на вторият слой с ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP по цялата площ (ивиците трябва да се застъпват минимум 10 см) и полагане на трети слой ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K след 4 ч. Общата дебелина на трите слоя трябва да бъде около 4 мм.

5. Плочките се залепят със супер гъвкавото лепило ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM WHITE за еластично лепене на мозаечни, стъклени и стъклокерамични плочки върху критични основи (4 дена след изпълнението на хидроизолацията). Плочките се полагат в следния ред: краища → стени → дъно на басейна.

6. Фугирането се извършва след пълното изсъхване на лепилото (48 ч след полагане на облицовката) с еластична аквастатична фугираща смес за басейни.

Полагането на хидроизолацията по стените и подовете около басейните (сауни, душове, съблекални и др.) се извършва по начина описан в раздела за влажни и мокри помещения. Всеки басейн има своите особености и налага употребата на специфични материали и техники. За тази цел се препоръчва консултация с консултант преди започване на работа.

 

 

 

1. ТЕРАКОНТАКТ® (Контактен и свързващ грунд за критични и непопиващи основи, осигурява сигурно сцепление и  залепване на подови замазки, лепила за керамични покрития и нов бетон, на закрито и открито)

2. ЦИМЕНТОЛ® (Подова замазка на циментова основа с универсално приложение за ръчно полагане)

3. 5. и 7. ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K (Еластичен двукомпонентен хидроизолационен шлам осигуряващ здрава и непрекъсната хидроизолационна мембрана с нулево водопоглъщане)

4. Хидроизолационни аксесоари, включващи ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L (Еластична хидроизолационна лента с подобрена адхезия на повърхността към разтвори на циментова основа, за водоплътно запечатване на съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги)ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS (Хидроизолационен маншет за постоянно еластична и водоплътна връзка на хидроизолационни системи с преминаващи през тях тръби), ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS (Хидроизолационен маншет за постоянно еластична и водоплътна връзка на хидроизолационни системи със сифони, отводнителни отвори и канали), ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER (Ъглови хидроизолационни елементи за еластично и водоплътно запечатване на ъгловите участъци на съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги) и ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE (Хидроизолационна лента за еластично и непромокаемо уплътняване на връзките между различни строителни конструкции, шевове, съединение, фуги, пукнатини и др.).

6. ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP (Армиращо платно от нетъкан полипропиленов текстил, за усилване и армиране на течни и мазани хидроизолации, шпакловки и др. на открито и закрито.)

8. ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM WHITE (Бяло високо еластично, хидро и мразоустойчиво лепило за тънкослойно полагане на керамични облицовки и гранитогрес  върху деформируеми или силно полирани повърхности)

9. ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION (Еластична водоотблъскваща фугираща смес с брокатен ефект, висока устойчивост на износване и защита от мухъл и плесен, за фуги с ширина от 2 до 25 мм)

или ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION (Еластична водоотблъскваща фугираща смес c висока устойчивост на износване и защита от мухъл и плесен, за фуги с ширина от 1 до 6 мм)

10. ТЕРАФЛЕКС® SANITARY SILVER SELECTION (Силно еластичен, бързовтвърдяващ санитарен силикон устойчив на мухъл, плесен, влага и UV-лъчи за мокри и влажни помещения)

 

Свързани теми

 • Откъде идва влагата в жилището?

  Откъдe идва влагата в жилището, която изглежда е един от най-големите проблеми за голяма част от хората в днешно време? 
  още...

 • Хидроизолация на влажни и мокри помещения

  Как да хидроизолираме бани, кухни, перални, спа помещения и други? още...

 • Хидроизолация на подови сифони

  Как да заработим подов сифон в хидроизолацията на помещението?  още...

 • Хидроизолация на балкони

  Как да хидроизолираме балкони? още...

 • Хидроизолация на тераси и плоски покриви

  Как да хидроизолираме тераси и плоски покриви? още...

 • Хидроизолация на приземни и подземни помещения

  Как да хидроизолираме сутерени, гаражи, мази и др. от вътрешната страна? още...

 • Хидроизолация на цокъл и подземни стени

  Как да хидроизолираме цокли, приземни и подземни стени от външната страна? още...

 • Хидроизолация на бетонови резервоари

  Как да хидроизолираме бетонови резервоари, пречиствателни съоръжения и канали? още...

 

Няма коментари

Изпращане на коментар

">
 
Бижутери в строителството