Подготовка на основата за полагане на ТИС


С терминът „основа“ се обозначава повърхността на стена, върху която, с подходящи технически средства ще бъде монтирана топлоизолационната система. Трябва да се има предвид, че основата може да повлияе на дълготрайността и издръжливостта на системата. В най-общия случай основата представлява вертикална външна стена. Заедно с изискванията към нейната товароносимост, устойчивост и въздухонепропускливост за да може да бъде монтирана топлоизолационна система върху основата, тя трябва да:
   - е достатъчно права    
   - е суха и да няма просмукваща се влага    
   - е без плесени и мицели    
   - е възможно в най-голяма степен обезпрашена, обезмаслена и чиста от груби замърсявания или 
     изсолявания    
   - притежава равномерно водопоглъщане и да е без изпичания по повърхността  
   - е с температура на повърхността ≥ 5°С (замръзнали участъци са недопустими)  
   - притежава достатъчна якост на закотвяне (на дюбелите при механично закрепване)

Състоянието на основата и нейната пригодност за полагане на ТИС може да бъде проверено с помощта на следните методи:

Изтриване: посредством гола ръка или черна (тъмна) кърпа се проверява дали се отделя прах и дали има изсолявания по повърхността.

Надраскване: с твърд и остър предмет за проверка на здравината и товароносимостта на основата.

Омокряне: посредством четка или спрей за проверка на водопопиваемостта и влагата в конструкцията.

Проверка на равнинността: с помощта на мастар за неравности по-големи от 20 мм.
 

При полагане на ТИС на стари сгради е много важно товароносимостта на старото финишно покритие да бъде проверена обстойно (якост на откъсване най-малко 0,08 N/mm2). При такива сгради следва да бъде направена следната проверка: върху малък участък от старата мазилка се нанася плътен слой лепилото за EPS с дебелина 3 – 5 мм и в него внимателно се зашпаклова алкалноустойчива армираща мрежа, която в долния си край да стърчи най-малко 40 см. Върху пресния още разтвор с вградената мрежа се нанася втори слой лепило със същата дебелина и се заглажда. След 7 дена мрежата се издърпва за стърчащия край от долу на горе. Ако при това се отдели част от старата мазилка, то товароносимостта на основата не е достатъчна за монтаж на топлоизолационна система посредством залепване.

Полагане и вграждане на
армираща мрежа                                                                                            
Резултат от теста: положителен.
Основата е товароносима.                                                                                                     
Резултат от теста: отрицателен. Основата не е товароносима.

Този метод може да бъде прилаган без ограничения при всички стари мазилки които нямат допълнително финишно покритие (боя), което може да повлияе на залепването. За да се предотвратят евентуални проблеми при залепването на топлоизолационните плочи към основата, следва да бъдат отстранени напълно всички стари боядисвания на варова основа. Всички цапащи (кредиращи), но здрави боядисвания (например силикатни бои), могат да бъдат запечатани посредством грундиране с дълбокопроникващ и заздравяващ грунд.

В зависимост от състоянието на основата, установено при гореописаните проверки, се вземат съответните мерки за нейната подготовка за полагане на топлоизолационните плочи. Тя следва да се обезпраши и почисти от замърсявания и наслоявания, като за целта е добре да бъде измита с вода под налягане. Изсолявания по основата се измитат и изчеткват на сухо. Нездравите участъци или подпухнали места по нея трябва да бъдат изкъртени и отстранени. Изкъртените участъци се запълват с подходящ строителен разтвор, а по-големите неравности се изравняват. При основи пропити с влага, се отстранява източника на влага и се оставят да изсъхнат напълно. Области, покрити с гъбички или плесени се почистват механично, след което се дезинфекцират с подходящ препарат. Леко ронливи основи трябва да бъдат добре грундирани с дълбокопроникващ и заздравяващ грунд.

 

Свързани теми

 • Какво трябва да знаем за вътрешната топлоизолация

  Какви проблеми предизвиква вътрешното топлоизолиране и за какво да внимаваме при него?още...

 • Какво представлява пасивната къща

  Какво представлява концепцията за пасивна къща и на какви критерии трябва да отговаря? още...

 • Чести грешки при монтажа на подпрозоречни дъски

  Кои са най-често допусканите грешки при монтажа на подпрозоречни дъски и връзката им с топлоизолационната система? още...

 • Връзка на ТИС с подпрозоречени дъски и первази

  Кои подпрозоречни дъски и первази са подходящи за монтаж в топлоизолационна система и на какви критерии трябва да отговарят те?  още...

 • Монтаж на топлоизолация около врати и прозорци

  На какви натоварвания е подложена връзката на топлоизолационната система с врати и прозорци и как да я изпълним правилно? още...

 • Закрепване на топлоизолационни плочи

  Как да закрепим топлоизолацията върху основата? още...

 • Дюбелиране на топлоизолационни плочи

  Как се извършва механичното закрепване и дюбелиране топлоизолационните плочи? още...

 • Армиране на топлоизолационен слой

  Как да армираме и шпакловаме положената топлоизолация? още...

 • Оформяне на цокъла и периметърна топлоизолация

  Как се оформя цокъла на ТИС и как се топлоизолират подземните части на стените (периметърна топлоизолация)? още...

 • Заработване на фуги в топлоизолационна система

  Как се заработват фуги в топлоизолационна система? още...

 • При какви атмосферни условия да полагаме ТИС

  Кои са подходящите атмосферни условия за полагане на топлоизолационни системи и какво е тяхното влияние? още...

 • Ръбове и краища на топлоизолационна система

  Как се завършва топлоизолационната система и как се изпълняват нейните ръбове и краища? още...

 • Отвори в топлоизолационната система

  Как се монтират елементи, водещи до отвори и пробиви в ТИС (парапети, държачи за тенти, жалузи, стрехи и др.)? още...

 • Връзки на ТИС със съседни строителни елементи

  Как се изпълняват връзките на топлоизолационната система с врати, прозорци, первази и други съседни строителни елементи? още...

 • Основни топлотехнически величини и термини

  Кои са най-важните величини и термини, необходими за определяне на топлинните загуби и какво е значението им в строителството? още...

 • Как се пренася топлината през стените

  Какъв е механизма на пренасяне на топлина през стените на сградите? още...

 • Финишни покрития за топлоизолационни системи

  Какво финишно покритие да изберем за топлоизолационна система? още...

 • Какво представляват топлоизолационните системи

  От какво е изградена една топлоизолационна система и какви функции има тя? още...

 • Как се произвежда EPS (стиропор)

  Какво представляват пенопластите от експандиран полистирол (EPS) и как се произвеждат те? още...

 

Няма коментари

Изпращане на коментар

">
 
Бижутери в строителството