Строителни полиуретанови пени, залепващи отлично към множество материали, които се използват едновременно за монтажни, уплътнителни и изолационни дейности.Монтажната пяна, наричана още строителна или изолационна пяна се използва в строителството като материал за уплътняване. В практиката се говори за „опенване“. Монтажната пяна притежава свойството освен да уплътнява, също така да залепва много добре към множество материали. Залепването е толкова здраво, че след нейното изсъхване тя може да бъде отстранена само механически.

 

 
Бижутери в строителството