ПОРОГРУНД® грунд за порьозни основи

Дисперсионен грунд за третиране на порьозни и силно попиващи повърхности на открито и закрито


 

Свойства

- намалява и изравнява попиването на вода в
  основата

- предотвратява преждевременното
  пресъхване на разтвора (лепило, шпакловка и
  др.)

- подобрява сцеплението с основата

- изсъхва бързо

 

 

Описание

За грундиране на:

- порьозни повърхности

- силно попиващи повърхности

- запрашени повърхности

 

За използване при:

- подготовка на основата за шпакловане,
  полагане на замазка, лепене на плочки

- обработка на газобетон, тухли, варовик и др.

- лепене на керамика върху варо-циментови и
  гипсови повърхности

- външни и вътрешни условия

ПОРОГРУНД® е алкалоустойчив дисперсионен грунд за порьзни основи, който прониква в дълбочина, редуцира и регулира водопоглъщането на повърхността. Подходящ е за третиране на силно попиващи минерални повърхности и тяхната подготовка за шпакловане, полагане на замазка, бетон, лепене на плочки и др. Грунда заздравява горният слой, свързва повърхностният прах и предотвратява просмукването на водата от прясно полаганият разтвор (шпакловка, лепило или др.) в основата. Това предотвратява преждевременното изсъхване на разтвора и подобрява неговото отворено време за работа и сцеплението му с основата.

Грунда е подходящ за обработка на циментови, варо-циментови и гипсови повърхности, бетон, газбетон, гипскартон, гипсфазер, тухли, варовик и др. Поради специалният си състав, ПОРОГРУНД® изсъхва особено бързо, спестявайки дълги периоди на изчакване. Почти без мирис, което го прави много подходящ за работа в обитаеми помещения и складове за хранителни изделия. За вътрешно и външно приложение.

 

Класификация

в  съответствие с EN 13300

    

Разход

75 - 250 гр/м²  в зависимост от основата

 

Опаковка

Полиетиленова кофа от 1 кг, 5 кг, 20 кг.

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

ПОРОГРУНД®  се използва върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах). Основата трябва да е чиста, суха и стабилна, без пукнатини и предварително нивелирана. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Сухите анхидритни замазки се награпяват механично (надраскват се). Повърхността се почиства и обезпрашава.

Приготвяне на сместа

ПОРОГРУНД® е готов за употреба.

Да не се разрежда с вода! Да се разбърка добре преди употреба!

Начин на работа

  ПОРОГРУНД® се нанася директно по възможност с четка.

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                       

  Допуска се нанасянето и валяк или пръскачка, което обаче предполага основата да е идеално товароносима.

  При оптимални условия грундът изсъхва за около 2-4 часа. Грундираната повърхност трябва да е изсъхнала напълно преди започването на последващи строителни работи върху нея. Препоръчително е с тях да се започне веднага след изсъхване, за да се избегне полепването на прах по грундираната повърхност.

  След втвърдяване на грунда, повърхността трябва да е устойчива на надраскване. Ако не е, тя трябва да бъде грундирана отново.

Да не се допуска образуването на блестящ филм (кожа) на повърхността!

Внимание!

Грундирането се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 60%.

Времето за пълно изсъхване на грунда зависи от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха), но не е по-малко от 2 часа, като може да продължи до 8 часа.

 
Бижутери в строителството