Принципите, зад които стоим


През годините, в които оперираме на българския и международен пазар, ревностно споделяме философията, че една компания може да бъде успешна само тогава, когато е изградила трайни и устойчиви принципи. Стремежът ни да сме в постоянен контакт с пазара, да реагираме на неговите осъзнати и неосъзнати нужди, както и да не се боим от това да бъдем иновативни, се явява събирателен образ на всички принципи, които споделяме и решително отстояваме!

Тясно партньорство
Посредством близкия личен контакт, ние разпознаваме и съумяваме да отговорим на нуждите на нашите партньори. Имаме самочувствието да предоставяме изключителни услуги във всички наши основни компетенции и сфери на дейност, вдъхновявайки по този начин постоянно нашите партньори.

Хората в МАРИСАН
Хората, които работят в МАРИСАН определят разликата. Те са най-важният фактор, който ни отличава в среда на остра конкуренция и са нашата най-тясна връзка с партньорите ни на пазара. Базиращото се на взаимен респект, управление, позволява на служителите да участват активно в процесите и да поемат отговорност за предизвикателни цели.

Иновациите оформят пазара
Като технологичен водач, ние генерираме тенденции в сферата на продуктите, системите и услугите. Иновациите от МАРИСАН оформят пазара устойчиво и гарантират нашия бъдещ успех.

 

Продуктово портфолио и услуги
Големият спектър на продуктите, които предлагаме, ни осигурява силна и конкурентоспособна позиция на пазара. Освен висококачествените продукти и системи, ние предоставяме и избрани услуги като консултации, продуктова документация и обучения, подкрепа на строителния обект, управление на проекти, както и, логистика, съобразена с потребностите на клиента.

 

Готовност за промяна и съсредоточаване върху изпълнението
Светът се променя все по-бързо. Нуждите на клиентите стават все по-индивидуални. Гъвкавостта и готовността за промяна придобиват все по-голямо значение. По тези причини, решенията, които вземаме и стратегиите, които разработваме са следствие от обстоен анализ на всички релевантни фактори.

 

Увеличаване на стойността посредством силни марки
Нашите марки създават ориентация и сигурност на комплексния пазар. Тяхното последователно управление осигурява увеличаване на стойността при всички участници на пазара.

 

Международен растеж
Посредством децентрализираната си ориентация, МАРИСАН постига голяма близост до пазара, не само в България, но и съседните държави, възползвайки се от интернационалната и интердисциплинарната обмяна на опит. Ние респектираме съответните културни дадености и различия в пазарните условия. По този начин успяваме да генерираме растеж и да минимизираме рисковете.

 

Устойчиво развитие
Устойчивото развитие представлява дългосрочното, внимателно и икономично използване на ограничените ресурси на планетата – икономически отговорно поведение в неговият същински смисъл. Преследването на устойчиви решения, ние разглеждаме не само като наш бизнес, но и като наше социално задължение.

 

Успех чрез дългосрочна ориентация
Дългосрочното покачване на фирмената стойност се явява наша основна задача. За да постигнем растежа, към който се стремим, ние използваме разумно средствата, с които разполагаме, влагайки компетенцията на всички фирмени звена. Приемствеността на управлението и съзнателното използване на нашите финансови средства ни позволяват постоянно да увеличаваме стойността на компанията и да изпълняваме нашите социални задължения и в бъдеще.

 
Бижутери в строителството