Устойчив на алкалност профил с мрежа, за бързо и прецизно армиране на предварително оформени рустикални канали във фасадата на сградата в процеса на нейното топлоизолиране.Свойства

- армира и предпазва от нараняване ръбовете и  
  кантовете на рустикалните канали в
  топлоизолационната система

- предотвратява образуването на пукнатини

- профила се монтира лесно и съвсем точно в
  изрязаният в топлоизолационната плоча канал

- оформя прецизно ъглите и ръбовете на  
  рустикалната фасада

- устойчив на алкалните въздействия от циментовите  
  разтвори

- не съдържа пластификатори

 

 

 

Предназначение

Устойчив на алкалност трапецовиден профил с мрежа, за бързо и прецизно армиране на предварително оформени рустикални канали във фасадата на сградата в процеса на нейното топлоизолиране. 

 

Видове

 

   

Разход

1м/м

  

Опаковка

Дължина на профила: 2000 мм

Връзка: 10бр

 

 

файлове за сваляне

 
Бижутери в строителството