ПРОФИЛ ЗА ВРЪЗКА С ДОГРАМИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

Самозалепващ профил с мрежа, за дълготрайно еластична и водоплътна връзка на топлоизолационна система с дограми на врати и прозорци.


 

  Свойства 


- образува дълготрайна еластична връзка между
  армиращата шпакловка и дограмата на врати и
  прозорци, запечатвайки фугата между тях

- предотвратява отделянето на мазилката от
  дограмата

- предпазва дограмата от механично нараняване и замърсяване по време на шпакловането
  или полагането на мазилката

- предотвратява преминаването на вода, топлина и звук между дограмата и ТИС 

- удълженият гребеновиден заден кант на профила предотвратява напукването  

- подходящ за цветни мазилки: след зашпакловане на профила, канта остава невидим  

- образува естетически безупречна връзка

- армиращата мрежа е здраво свързана с профила посредством ултразвук 

- лек монтаж и сигурност при работа 

  

Предназначение

Самозалепващ профил за еластична и водоплътна връзка на топлоизолационна система с дограми на врати и прозорци. Профилът запечатва дълготрайно образуващата се фуга и предотвратява отделянето на мазилката от дограмата. Еластичната самозалепваща лента позволява движения до 2 мм в две равнини, позволявайки на профила да поема напрежения както на натиск, така и на опън. 

Специалният изтеглящ кант гарантира съвсем точна заработка в армиращият слой и финишната мазилка, като образува естетически завършена връзка с дограмата. В профила има интегрирана отчупваща се защитна лайсна, която се използва за облепяне и предпазване на прозореца по време на строителните работи.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.

 

Разход

1 м/м

  

Опаковка

Профил с дължина 2400 мм

Връзка 50 бр

 

Работа с продукта

Указания за работа

Преди монтажа да се извърши проба дали интегрираната самозалепваща лента има сцепление с дограмата. Профила се скъсява с ножица на необходимата дължина. Вертикално разположените профили се препоръчва да не се снаждат, а да бъдат от цял профил. Това предотвратява проникването на вода в топлоизолационната система. При позициониране на профила да се вземе предвид дебелината на топлоизолацията по обръщането на прозореца (която се препоръчва да е най-малко 3 см). Вертикалните странични профили се залепват преди хоризонталните (ъглите се освобождават).

След отстраняване на предпазното фолио на самозалепващата лента, профила се позиционира внимателно и се притиска силно и последователно по дължината му към дограмата. Силата с която се притиска профила при залепването му определя по- късно големината на усилията които може да поеме и здравината на връзката на системата с дограмата. След залепване на профила, не може да бъде извършвана корекция на неговото положение.

Топлоизолационната плоча по обръщането на прозореца се монтира плътно до профила. След изсъхване на лепилото, върху топлоизолационните плочи се нанася равномерен слой армираща шпакловка с ширина, отговаряща на ширината на интегрираната в профила мрежа. Тя се полага с леко притискане в пресният разтвор, като се внимава да остане в неговата среда, след което се зашпаклова. Шпакловката се полага до първото 90°‐во ограничително рамо. За полагането на мазилката (до изтеглящият кант на профила) остават 3 мм.

Профила се полага преди общото площно армиране. То трябва да се извърши така, че полаганата армираща мрежата да застъпи мрежата на положеният вече профил до ръба на PVC ъгъла, без да преминава върху него.

Промазаната с лепило защитната лайсна, улеснява облепянето на прозореца със защитно фолио (което трябва да е най-малко 0,06 мм дебело). След приключване на строителните работи по фасадата, тя се отчупва навън и се отделя от профила, започвайки от  единият край. Да  се внимава, в никакъв случай да не попада фолио в профила, което да бъде зашпакловано или замазано.

 

 
Бижутери в строителството