Разтвори за зиданеВсяка сграда започва своето съществуване с появата и изграждането на нейните стени. В днешно време болшинството от тях са изградени от керамични тухли или блокчета от газобетон. Разтворите които са предназначени за тяхното зидане трябва да отговарят на редица изисквания, за да може изградените стени да бъдат здрави и стабилни и да поемат всички натоварвания на които са подложени.

 

  • ТЕРАФЛЕКС® БРИКС

    Зидарски разтвор за дебелослойно зидане с керамични и клинкерови тухли на външни и преградни стени.

  • ТЕРАФЛЕКС® ГАЗОЛИТ

    Строителен разтвор за тънкослойно зидане с блокчета от газобетон или варовик на външни и преградни стени.

 
Бижутери в строителството