Системи за хидроизолиранеОткакто човек е започнал да строи сгради се е опитвал да ги защити и предпази от навлизане на влага. С времето изискванията към качеството на тази защита и нейната функционалност се е покачила неимоверно. Наличието на влага влияе пагубно върху здравината, дълготрайността, термичните характеристики и външния вид на строителните елементи. Тя е причина и за компрометирането на финишните покрития и облицовки, както в интериора, така и в екстериора. Причина за появата на влага могат да бъдат подпочвените води, предизвикващи покачваща се капилярна влага, просмукваща се влага от външни атмосферни влияния,  влага свързана с процесите на конденз от водни пари или директния контакт с течаща или напорна вода. Хидроизолирането осигурява защита срещу въздействието на водата и влагата и е основна дейност при строителството и ремонта на сградите. Поради тази причина, с особено внимание трябва да се предприемат мерки за хидроизолационна защита при основите на сградата или при подготовката на повърхности за полагане на облицовки в мокри помещения, водни съоръжения или на тераси и покриви.

 

  • Хидроизолационни системи

    Високо технологични хидроизолационни решения и системи за хидроизолиране под керамични облицовки

  • Течни и обмазни хидроизолации

    Универсални хидроизолационни материали с много добра адхезия към разнообразни повърхности и широкоспектърно приложение за хидроизолиране и защита на множество видове строителни конструкции.

  • Битумни хидроизолации, мембрани и керемиди

    Предимство на битумните хидроизолации е възможността за тяхното полагане върху разнообразни строителни повърхности, включително такива с голям наклон или сложна геометрия.

 
Бижутери в строителството