Системи за топлоизолиранеТова което за човека е подходящото облекло – това  представлява подходящата топлоизолационна система за сградата. Предимствата на едно перфектно топлоизолиране са недвусмислени и неоспорими – гарантира благоприятен, здравословен и комфортен начин на живот. Когато в тях не прониква студ и горещина – се спестяват до 85% от разходите за отопление и охлаждане на жилищното пространство, като при това се щади околната среда. Строително-физичните предимства на една интегрирана система за топлоизолиране покачват стойността на всяка недвижима собственост: чрез ефективна защита на външната стена и на носещата конструкция на сградата, предлагат защита от градушка и са високо паропропускливи. Просмукването на влага от стените и образуването на топлинни мостове бива ефективно предотвратено.

 

 • Интегрирани системи за топлоизолация

  Модерни системи за топлинно изолиране на сгради, обединяващи предимствата на съвременните иновативни технологии

 • Топлоизолационни материали

  Топлоизолационната функция е основна за една топлоизолационна система и зависи пряко от вида, свойствата и качеството на използвания топлоизолационен материал.

 • Лепила и шпакловки за топлоизолации

  Лепила, шпакловки и лепила-шпакловки за закрвепване на различни видове топлоизолации и тяхното шпаловане и армиране след това

 • Аксесоари за ТИС

  Акасесоари за топлоизолационни системи: дюбели, армираща мрежа, цокълни, водооткапващи и ръбоохранителни профили.

 • Финишни покрития за ТИС

  Финишното покритие изпълнява както оптични и естетически функции, така и защитни, предпазвайки сградата от проникване на влага и от развитие на микроорганизми.

 
Бижутери в строителството