Свързващ елемент за цокълен профил от H-PVC, предотвратяващ разместването на профилите един спрямо друг и поемащ техните линейни разширения.


 
Свойства 

- улеснява свързването на цокълните профили

- поема линейните разширения на цокълните
  профили

- предотвратява тяхното разместване и изкривяване

- лек монтаж и сигурност при работа

Предназначение

Изработен от удароустойчиво H-PVC свързващ елемент за цокълни профили. Елементът поема линейните разширения на цокълните профили и предотвратява тяхното изкривяването им. Улеснява свързването на профилите един, предотвратява тяхното разместване и гарантира равна основа, върху която да стъпи топлоизолационната система.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.

 

Разход

в зависимост от ширината на профила

  

Опаковка

Свързващ елемент с дължина 30 мм 
Кутия 100 бр.

Прът с дължина 1000 мм (за рязане от него на елементи с произволна дължина)
Кутия 10 бр

 

Работа с продукта

Указания за работа

Профила се нивелира и на всеки 30 см се анкерира към стената с помощта на монтажни дюбели (1).

На края на всеки ъглов профил се нанизва свързващият елемент (2), в който се вкарва началото на следващият цокълен профил. Той предотвратява разместването на профилите един спрямо друг и поема техните термични разширения. При профили с дебелина по-голяма от 80 мм се използват съответно по два свързващи елемента.

При  неравности на  стената  зад  профила  се монтират   дистанционни   подложки   (3),   така   че шината да не може да бъде изкривена.

 

файлове за сваляне

 
Бижутери в строителството