Технически аерозоли и спрейовеВисококачественни многофункционални продукти с универсално приложение в индустрията, производството и търговията. Използват се за поддръжка, поправка, монтажи, ефективно почистване и защита на различни елементи и детайли в областта на строителството, ремонта и поддръжката на автомобила, домакинството, ремонтно-сервизната и други дейности.

 

 
Бижутери в строителството