ТЕРАКОНТАКТ® контактен и свързващ грунд

Контактен и свързващ грунд с кварцови песъчинки за подготовка на гладки, непопиващи и дървени основи, образуващ изключително сигурна контактна повърхност


 

Свойства

- много голяма адхезия към основата

- създава сигурна контактна повърхност

- съдържа фини кварцови песъчинки

- без разтворители, мирис и емисии

 

 

Описание

За грундиране на:

- гладки и полирани повърхности

- непопиващи повърхности

- критични повърхности с намалено сцепление

 

За използване при:

- подготовка на критични повърхности за
  облицоване или шпакловане

- облицоване „плочка върху плочка“ и върху
  дървени повърхности

- преди нанасяне на подови замазки

- външни и вътрешни условия

ТЕРАКОНТАКТ® е специализиран свързващ грунд с много голяма адхезия към всички гладки, полирани и плътни и непопиващи повърхности. Създава сигурна контактна повърхност с равномерно разпределение на сцеплението към следващи положени слоеве. Препоръчва се за подготовка на основата при полагане на  нови облицовки върху дървени повърхности или върху стари керамични покрития (плочка върху плочка). Подходящ е също и за третиране на контактната повърхност преди нанасяне на подови замазки или на нов бетон върху основи от стар полирани или вибриран бетон.

Фините кварцови песъчинки в състава на грунда осигуряват оптимална връзка на лепилото при полагане на керамични облицовки върху множество критични основи (мозайка, глазирани плочки, стомана, стъкло, фибростъкло, полиран бетон с висока плътност, плътно боядисани повърхности, настилки от масивно дърво или ПДЧ плоскости, покрития от естествен и синтетичен камък и др.).

ТЕРАКОНТАКТ® няма мирис, което го прави много подходящ за работа в обитаеми помещения и складове за хранителни изделия. Подходящ е за вътрешно и външно приложение.

 

Класификация

в съответствие с EN 13300

    

Разход

75 - 250 гр/м²  в зависимост от основата

 

Опаковка

Полиетиленова кофа от 1 кг, 3,5 кг, 20 кг.

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

ТЕРАКОНТАКТ® се използва върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах). Основата трябва да е чиста, суха и стабилна, без пукнатини и предварително нивелирана. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Сухите анхидритни замазки се награпяват механично (надраскват се). Повърхността се почиства и обезпрашава.

Приготвяне на сместа

ТЕРАКОНТАКТ® е готов за употреба. Съдържа фини песъчинки, които се утаяват.

Да не се разрежда с вода!

Да се разбърка добре преди употреба!

Начин на работа

  ТЕРАКОНТАКТ®  се нанася директно по възможност с четка.

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                       

  Допуска се нанасянето и валяк или пръскачка, което обаче предполага основата да е идеално товароносима.

  При оптимални условия грундът изсъхва за около 2-4 часа. Грундираната повърхност трябва да е изсъхнала напълно преди започването на последващи строителни работи върху нея. Препоръчително е с тях да се започне веднага след изсъхване, за да се избегне полепването на прах по грундираната повърхност.

  След втвърдяване на грунда, повърхността трябва да е устойчива на надраскване. Ако не е, тя трябва да бъде грундирана отново. След изсъхване грундираната повърхност става грапава вследствие на фините частици, които са добавени към грунда.

Да не се допуска образуването на блестящ филм (кожа) на повърхността!

Внимание!

Грундирането се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 60%.

Времето за пълно изсъхване на грунда зависи от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха), но не е по-малко от 2 часа, като може да продължи до 8 часа.

 
Бижутери в строителството