ТЕРАФЛЕКС® SILICONE SPRAY, универсален силиконов спрей

Универсална защитна и разделителна смазка на силиконова база без съдържание на мазнини, която предпазва и поддържа елементи от метал, гума, пластмаса, дърво и др.


Свойства

- образува водоотблъскващ смазочен филм

- смазва движещи части от всякакъв вид

- предпазва от корозия и окисляване

- не съдържа мазнини

- предпазва и поддържа метал, гума и пластмаса

- устойчив на високи температури

 

 

 

 

 

 Предназначение

ТЕРАФЛЕКС® SILICONE SPRAY представлява универсален силикон в аерозолна опаковка, който се използва като защитна и разделяща субстанция в третирането и производството на пластмасови, гумени, метални и др. изделия. Осигурява полагането на тънък филм силикон дори върху сложни повърхности.

Образува чист водоотблъскващ смазочен филм, който не се втвърдява и предпазва от окисление и корозия. Устойчив е на високи температури и не съдържа мазнини.

ТЕРАФЛЕКС® SILICONE SPRAY се използва за смазване на движещи части от всякакъв вид. Предотвратява натрупването на остатъци от прилепители върху преси и трансмисионни лостове. Предпазва стоките от прилепване към конвейерните ремъци, нарези, кулиси и плъзгачи. Отлично средство за отделяне на форми и калъпи при изработване на отливки и при производството на пластмасови изделия с шприц машини. Използва се при изработката на шаблони използвани в различни техники за оформяне на изделията.

Приложим е за материали като полиамид, полиуретан, полистирен, полиетилен, поливинилхлорид, фенопласти и аминопласти.

   

Опаковка

Аерозолен флакон 400мл.

 

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена. Тя трябва да е без прах или други замърсявания, влияещи неблагоприятно върху лепливостта и да не съдържа разделителни субстанции (мазнини и др.).

Начин на работа

  Оптималната работна температура на флакона е 20 – 25°C.

                                                                                                                                                                                                                                       

  Преди употреба разклатете енергично флакона за хомогенизиране на компонентите.

  Нанесете тънък и равномерен слой, държейки флакона вертикално, на разстояние 30 до 50 см от основата. Оптимален ефект се получава при нанасяне на тънък слой силикон. Полагането на по- дебел слой може да доведе до влошаване и понижаване на ефекта на разделяне на детайлите един от друг.

  Остатъци от силикона върху формите и изделията трябва да се отстранят  с помощта на подходящи разтворители.

Внимание!

Флаконът е под налягане!

Да се пази от слънце и температури над 50°C (които могат да предизвикат избухване)!

Съдържа силно запалими съставки, които без подходяща вентилация могат да образуват лесно възпламенима смес!

Да не се използва в близост до пламък, източници на огън или нагорещени места!

Да не се пръска срещу пламък или нажежени предмети!

Да се пази далече от запалителни източници!

Да не се пуши по време на работа!

След употреба да не се изгаря или отваря със сила!

По време на полагане на силиконовия спрей се отделят малки количества оцетна киселина, които могат да раздразнят дихателната система и кожата!

При възникване на здравословни проблеми при работа с продукта, трябва да се потърси консултация с лекар!

Да се съхранява на недостъпно за деца място!

Продукта и опаковката да се съхраняват в депо за опасни или специални отпадъци!

 
Бижутери в строителството