ТЕРАФЛЕКС® ГАЗОЛИТ

Строителен разтвор за тънкослойно зидане с блокчета от газобетон или варовик на външни и преградни стени.


 

Свойства

- висока якост на залепване

- хидро и мразоустойчивост

- дълго отворено време

- лесна обработваемост

 

 

 

 

Предназначение

ТЕРАФЛЕКС® ГАЗОЛИТ е висококачествен модифициран строителен разтвор, предназначен за неармирано зидане и изграждане на външни и преградни стени от гладки блокчета и плочи от газобетон или варовик на тънка фуга (от 1 до 3 мм). За работа при външни и вътрешни условия.

Разтворът също е подходящ за запълване на фуги на зидария, за изравняване на повърхността или шпакловане на гладки варовикови блокчета и плочи на закрито.

 

Класификация

M10 според БДС EN 998-2

Клас на горимост А1 според БДС EN 13501     

 

Опаковка

Хартиени торби от 25 кг.

 

калкулатор на разхода

С помощта на този калкулатор можете бързо и лесно да изчислите необходимото Ви количество от продукта, без да е нужно да знаете неговите подробни спецификации. Моля стартирайте калкулатора от изображението в дясно или  >>кликнете тук<<

 

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

ТЕРАФЛЕКС® ГАЗОЛИТ се захваща към всички минерални основи, които са здрави и носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах). Основата трябва да бъде здрава, суха, товароносима, равна и със завършили процеси на свиване. Температурата на основата не трябва да е по-ниска от +5 °С. Повърхността на блокчетата от газобетон и варовик трябва да бъде грапава и пореста.

Приготвяне на сместа

В чист неръждаем съд се наливат около 6,25 л чиста и без примеси вода и към нея постепенно се добавя съдържанието на торбата (25 кг). Получената смес се разбърква с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес без бучки. При нужда се добавя вода или суха смес за постигане на необходимата гъстота. Оставя се да „узрее“ за около 5 мин. докато се извърши пълното разтваряне на всички пълнители, след което се разбърква отново. Разтворът притежава подходяща консистенция, когато при пробно нанасяне с назъбената шпакла върху газобетоновото блокче остават видими бразди от зъбите.Така получената смес е готова за работа и запазва свойствата си около 3 часа при температура 20-25˚С.

Да не се смесва с цимент, пясък и др. материали, тъй като това води до влошаване на качеството на разтвора.

Начин на работа

  ТЕРАФЛЕКС® ГАЗОЛИТ се нанася по тънкослойният метод „на гребен“ с назъбена шпакла (с размерна зъбите от 3х3 до 6х6 мм) по цялата контактна повърхнина и с необходимата дебелина за запълване на фугата между блокчетата.

  Блокчетата газобетон се полагат по метода за зидане на тухли, като вертикалните фуги на два съседни реда се разминават на разстояние минимум 10 cm. С гумен чук се коригира нивото при нужда.

  Излишният материал, който избива от фугите, се отстранява веднага след поставянето на блокчето. Да се съблюдава за отвореното време на разтвора от 10-15 мин. След този период по неговата повърхност се образува кора (кожа), която нарушава здравината на залепване. Корекции в положението на блокчетата са допустими в рамките на 5 мин след полагането им. След приключване на зидарията всички фуги трябва да се запълнят, за да се осигури тяхната водонепропускливост.

Внимание!

Прясната зидария да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване поне 24 часа след полагането й!

Да не се използва повторно замърсен материал!

Във вече свързващият разтвор да не се добавя вода и да не се пребърква на ново!

Полагането на  разтвора да  се  извършва в  сухо  време  при  температура на  основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 65%.

Времето за пълно втвърдяване на разтвора зависи от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха), но не е по-малко от 72 часа, като може да продължи до 14 дни.

 
Бижутери в строителството